HAYATI

Tarih araştırmacısı, yazar. 23 Aralık 1962 günü Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Erenler köyünde dünyaya geldi. İlkokulu doğduğu köyde okuyan yazar, ortaokulu 1976’da Ceyhan’da, liseyi ise 1980’de İstanbul’da okudu. 1985’te Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’den mezun oldu. 1987’de aynı üniversitede yüksek lisans derecesi aldı. İstanbul Üniversitesi’nde başladığı doktora çalışmasını “Gazi Osman Paşa, Askeri ve Siyasi Hayatı” başlıklı doktora tezi ile Erciyes Üniversitesi’nde tamamladı. 1987’de Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak akademik yaşamına başlayan Metin Hülagü, 1993’te yine Erciyes Üniversitesi’nde Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde yardımcı doçent kadrosuna atandı. 1988-1991 yılları arasında dil öğrenmek amacı ile İngiltere’de bulundu. 26 Haziran 2012 tarihinde Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na atandı. Metin Hülagü, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Metin Hülagü, ürünlerini 1995 yılından itibaren Belleten, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Atatürk Araştırmaları Merkezi Dergisi, Tarih ve Medeniyet Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi ile Türk Dünyası Tarih Dergisi gibi pek çok dergide yayınladı. Osmanlı Ansiklopedisi ve TDV İslam Ansiklopedisi’ne maddeler yazdı.

ESERLERİ

Araştırma ve İnceleme:

 • Gazi Osman Paşa, Askeri ve Siyasi Faaliyetleri (1993),
 • Pan-İslâmist Faaliyetler 1914-1918 (1994),
 • İslam Hukukunda Hapis Cezası (1996),
 • 1897 Osmanlı-Yunan Harbi.
 • Sicill-i Osmanî (I. Cilt) (Mehmed Süreyya) (1996),
 • Hoşgörü Toplumunda Ermeniler (4 cilt, 2007),
 • Yaralı Mareşal, Gazi Osman Paşa, Yitik Hazine Yayınları (2. bas. 2007),
 • Osmanlının Son Umudu, Panislamizm (1914–1918) (2. bas. 2007),
 • Geçmişteki İzleriyle Kayseri (2007),
 • İslam Birliği ve Mustafa Kemal (2008),
 • Bir Umudun İnşası Hicaz Demiryolu (2008),
 • Sultan II. Abdülhamid’in Zaferi (2008),
 • Armenians in Ottoman Society (2 cilt,  2008),
 • Hoşgörüden Yolayrımına Ermeniler (4 cilt, 2008),
 • Mehmed Zeki Pakalın, Zeyl-i Sicil-i Osmanî c. I (2008),
 • Mehmed Zeki Pakalın, Zeyl-i Sicil-i Osmanî c. XIX (2008),
 • Yurtsuz İmparator Vahdeddin ve Osmanlı Hanedanı (3. bas. 2010),
 • Sultan II. Abdülhamid’in Sürgün Günleri (3. bas. 2010),
 • The Hejaz Railway (2010)
 • Bir Dostluk Öyküsü – Belgelerle Türk Japon İlişkileri, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2011, Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ, Prof. Dr. Ahmet CİHAN
 • Devr-i Hamid (5 cilt, 2011).

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007), Hakkında (metinhulagu.com, 22.12.2016).

 

Paylaş