HAYATI

Şair ve roman yazarı. 17 Aralık 1957’de İstanbul’da dünyaya geldi. Bazı yapıtlarını Hasan Sabri imzası ile kaleme aldı. Fatma Hanım ile esnaf Mehmet Öztoprak’ın oğludur.

Ortaöğrenimini İstanbul Vatan Lisesi’nde tamamlayan Hasan Öztoprak, Şişli Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1989’da kadar Türkiye Komünist Partisi üyesi olmakla suçlandı ve üç kez tutuklandı. 1990-95 yılları arasında özel şirketlerde muhasebe müdürü olarak çalışan yazar, yaşamını halen İstanbul’da sürdürmektedir.

Hasan Öztoprak’ın ilk şiiri Hasan Sabri imzası ile 1984’te Yönelişler dergisinde yayımlandı. Sonraki yıllarda yazı ve şiirleri Düşler, Göçebe, Gösteri ve E gibi pek çok dergide yer aldı. Düşler ve Göçebe dergilerinin kurucuları arasında yer aldı. Türkiye Yazarlar Sendikası yayın organı Yazarlar Dünyası dergisinin yazı işleri müdürlüğü, kültür ve edebiyat dergisi E’nin yayın yönetmenliği görevini üstlendi. 1995’ten sonra uzun yıllar Gendaş Yayınları’nın yönetici olarak çalıştı. Hasan Öztoprak Türkiye Yazarlar Sendikası üyesidir.

Mustafa Alagöz, Hasan Öztoprak’ın “Devamı Hayat” romanını şu sözlerle değerlendirir: “Devamı Hayat belirli bir sürecin hem nesnesi, hem öznesi olan bir avuç insanın dünyasını anlatırken, bireyin kendi kimliğini oluşturması, tarihsel sorumluluk üstlenmesi, umutlarını kaybedişlerini, yıkım ve mutluluklarını çok rahat okunabilir bir dille anlatıyor. İnsanın bilincinde tatlı bir hüzün, yaşama karşı saygılı kalmayı duyumsatan bir iz bırakarak.”

ESERLERİ

ŞİİR:

  • O Hayalle Kal (1991)
  • Sanırım Hiçbirimizin Fark Edemediği Bir Sarsıntı Oldu (1993)
  • Ağıtlar (1996)
  • Ey Aşkı Anlayanlar (1999)
  • Kırklar Kitabı (2002).

ROMAN:

  • İmkânsız Aşk (2003)
  • Devamı Hayat (2004)

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013), TBE Ansiklopedisi (c. 2, 2001), Mehmet Çetin / Tanzimattan Günümüze Türk Şiiri Antolojisi (c.3, 2002), Serdar Koçak / Kırkıncı Yılın Manifestosu (Radikal Kitap, 5.7.2002), Jale Sancak / Kenti Dinlemek-Büyülü Kent İstanbul’dan Öyküler (2002), Necmiye Alpay / “İmkânsız” Okuma (Virgül, Nisan 2003), Hasan Öztoprak’ın Skandal Romanına Feminist Tepki: Can Yayınları Skandal Kitabı Piyasadan Çekti (Hürriyet, 4.3.2003), Söyleşi (Varlık Kitap, Aralık 2004), Mustafa Alagöz / Devamı Hayat (Varlık Kitap, Aralık 2004),

 

Paylaş