HAYATI

Yazar, şair ve çevirmen. 14 Ekim 1956 günü Trabzon’da dünyaya geldi. Tam adı Kudret Recep Emiroğlu. Aycel Hanım ile mühendis Recep Emiroğlu’nun oğlu, şair Subutay Hikmet Karahasanoğlu’nun ise yeğenidir.

Kudret Emiroğlu, Elazığ İlkokulu’nu ve ardından Ankara Koleji’ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1979 yılında mezun oldu. Bilkent Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Kerbikeç Yayınları ile Kebikeç İnsan İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları dergisini kurdu; yöneticilik görevlerini üstlendi. Ayrıca TAMEV (Trbzon Araştırmaları Merkezi Vakfı) kurucuları arasında yer aldı. İmge Yayınları’nın “Dün Bugün Yarın” tarih dizisinin editörlüğünü yaptı. Bilim ve Sanat Yayınları’nın sözlük çalışmalarına da katılan yazar, pek çok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler sundu. Emiroğlu, yaşamını halen Ankara’da sürdürmektedir.

Kudret Emiroğlu’nun ilk şiirleri 1968 yılında Trabzon’da Devrim Ocağı dergisinde yayımlandı. Şiirleri 1979’a kadar Saçak dergisinde sıkça görülen yazarın araştırma ve inceleme yazıları ise Tarih ve Toplum, Kıyı, Kebikeç dergileri ile Trabzon Yıllığı’nda yer aldı. 1985 yılında çevirmenliğe başladı ve İngilizceden pek çok eseri Türk diline kazandırdı. İlki 1869 yılında çıkarılan Trabzon Vilayeti Salnameleri’nin on ikinci cildini yeni harfler ile yayıma hazırladı.

ESERLERİ

ÖYKÜ:

 • Kötü (1976)

İNCELEME:

 • Trabzon-Maçka Etimoloji Sözlüğü (1989)
 • Anadolu’da Devrim Günleri. II. Meşrutiyetin İlanı (1999)
 • Mardin Aşiret-Cemaat-Devlet (S. Aydın- O. Özel – S. Ünsal ile, 2000)

ÇEVİRİ:

 • Sanatçının Mektupları (J. Joyce’den, 1983)
 •  Svetlana Alliluyeva’nın Mektupları (1988)
 • Dağdan Kopan Ateş (O. Cabezas’tan, 1988)
 • 1968 İsyancı Bir Öğrenci Kuşağı (R. Fraser’dan, 1988)
 • Bir Devrimcinin Yaşamı: A. Gramsci (G. Fiori’den, 1989)
 • Yirmi Birinci Yüzyılın Eşiğinde Sosyalizm (Y. Öner ile, 1989)
 • Marksizm ve Materyalizm (D. H. Ruhen’dan, 1989)
 • Belgelerle Filistin: Dün Bugün Yarın (R. Halloum’dan, 1989)
 • Uluslararası Af Örgütü Türkiye Raporları (1989)
 • Bakü Komünü (R. G. Suny’den 1990)
 • İran Kürdistanı (A. Qasımlo’dan, 1991)
 • Sosyalizm ve Ulusallık (H. B. Davis’ten, 1991)
 • Batı Mitolojisi (1992) – İlkel Mitoloji (1992) – Doğu Mitolojisi (1993) – Yaratıcı Mitoloji (1994) (J. Campbell’den)
 • Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Ekonomisi (Reşat Kasaba’dan, 1993)
 • Hemingway’ın Mektupları (1995
 • Hindu Mitolojisi (W. D. O’Flaherty’den, 1996)
 • Vinland Sagaları (1996
 • Dünya Mitolojisi (D. Rosenberg’den, ortak, 1998
 • Tanrı’nın Tarihi (K. Armstrong’dan, ortak, 1999)

KAYNAKÇA: S. Özel – S. Aydın – S. Ünsal – Kudret Emiroğlu / Gündelik Hayatımızın Tarihi (2001),TBE Ansiklopedisi (2001),

Paylaş