HAYATI

Şair. 1886’da Halep’te dünyaya geldi. 29 Kasım 1942’de İstanbul’da karaciğer kanserinden yaşama veda etti. Çamlıca’da Selamiefendi Mezarlığı’na gömüldü. Tam adı Emin Bülent Serdaroğlu. Miralay Ömer Muzaffer Bey’in oğlu, Kırım Savaşı’nda Osmanlı kuvvetlerine komuta eden Serdarıekrem Ömer Paşa’nın torunudur.

İlk öğrenimine Altunizade Mektebi’nde başlayan Emin Bülent, daha sonra Beşiktaş’ta Şemsülmekâtip ile Galatasaray Sultanisi’nde öğrenim gördü. Eğitimini tamamladıktan sonra sırasıyla Sahil Sıhhiye Merkezi’nde, Osmanlı Reji İdaresi’nde, İnhisarlar İdaresi’nde, Elektrik ve Tramvay Şirketi’nde çalıştı. Son olarak İstanbul Liman İdaresi’nde umumi kâtip olarak görev yaptı. Ali Sami (Yen) ve Asım Bel ile birlikte Galatasaray Kulübü’nün kurucuları arasında yer almış ve bir süre futbol oynamıştır. Gönüllü olarak Balkan Savaşı’na ve Birinci Dünya Savaşı’na katıldı.

Emin Bülent, henüz lise öğrencisi iken kaleme aldığı “Hâtif Diyor ki” ve “Hisarlara Karşı” şiirleriyle dikkati çekti. 1909’da kurulan Fecr-i Ati topluluğunun önde gelen isimlerinden biri olan Emin Bülent daha çok Tevfik Fikret’in etkisi altında aruz vezniyle şiirler yazdı. Duyuş ve anlatım tarzı bakımından Servet-i Fünuncular’ın hemen hemen bütün özelliklerini taşımakla birlikte, yer yer toplumsal ve ulusal konulara yer vermesi bakımından onlardan ayrılmaktadır. Bazı şiirlerinde güçlü bir lirizmin dikkati çektiği Emin Bülent daha çok epik, zaman zaman da hiciv tarzında şiirler yazmıştır. Ulusçuluk ve yurtseverlik duygularını dile getirdiği Girit Müslümanları için yazmış olduğu “Kin” şiiri ile Doğu ülkelerinin kendilerini kurtarmasını konu aldığı “Hâtif Diyor ki” adlı şiiri uzun yıllar belleklerden çıkmamıştır. “Çöller” ve “Gurur” gibi şiirlerinde güçlü bir lirizmin egemen olduğu görülen Emin Bülent üzerinde Tevfik Fikret dışında Ahmet Haşim, Fuzuli ve Paul Verlaine izleri de söz konusudur.

ESERLERİ

Bazıları tamamlanmamış 24 şiiri bulunan Emin Bülent’in 14 şiiri ölümünden sonra S. Z. Aktay tarafından Emin Bülend’in Şiirleri adı ile 1943’te bir kitapta toplanmış, daha sonra R. N. Evrimer şair üzerine bir inceleme ile birlikte yayımlanmış ve yayımlanmamış bütün şiirlerini Fecr-i Âti Şairleri: Emin Bülend adı ile 1958’de yayımlamıştır.

KAYNAKÇA: : Ergun, Şairler, III, 1232-1237; S. Z. Akay (haz.), Emin Bülend’in Şiirleri, İst., 1943; R. N. Evrimer (haz.), Fecr-i Âti Şairleri: Emin Bülend, İst., 1958; K. Akyüz Antoloji, 660-661; Kaplan, Şiir, I, 144-145; “Serdaroğlu, Emin Bülend”, TDEA, VII, 521-522.

 

Paylaş