HAYATI

Araştırmacı, yazar ve şair. 1939 yılında Samsun’un Havza ilçesine bağlı Çeltek Köyü’nde dünyaya geldi. 1995’te Ankara’da yaşama veda etti. İlkokulu Çeltek İlkokulu’nda okuyan Yahya Kemal Kaya, ortaokul ve liseyi Akpınar Köy Enstitüsü’nde tamamladı. Balıkesir Necatibey Öğretmen Okulu’nu bitiren yazar, 1964’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra bir süre ilkokul öğretmenliği yaptı. Aynı dönemde MEB Yayınlar Müdürlüğü’nde editör olarak çalıştı. 1968’de New York’a giden Kaya, New York Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora öğrenimi gördü. 1973’te Akademik Başarı Sertifikası sahibi oldu. William Sadlier Yayınevi’nde Üretim Planlaması Uzmanı olarak çalıştı ve Scuth Slope Bölgesi Yaz Okulu Programı’nda öğretmenlik yaptı

1972 yılında yurda dönen ve Hacettepe Üniversitesi’ne öğretim görevlisi olarak katılan, 1978’de dee doçent olan Dr . Kaya, 1974 yılında kamuoyu tarafından yakından bilinen, basında yankılar uyandıran, çeşitli yazarlar tarafından değerlendirilen ve eğitim alanının önemli eserlerinden biri olan İnsan Yetiştirme Düzenimiz: Politika/Eğitim/Kalkınma adlı eserini yayınladı. Aynı dönemde Hacettepe Üniversitesi’ndeki görevinin yanı sıra Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Kara Harp Okulu ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde dersler verdi. Bir süre de Anadolu ve Ürdün üniversitelerinde görev yaptı. Yurda döndükten sonra Gaz Üniversitesi Bolu İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kurucu Dekanlığı görevini üstlendi. 1993’te kendi isteği ile dekanlık görevinden ayrılan Yahya Kemal Kaya, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ndeki görevine döndü. 1994’te Yüksek Denetleme Kurulu Üyeliğine atandı. UNESCO Türkiye Milli Komitesi üyesi ve Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı eğitim sektörü koordinatörü ve danışman olarak çalıştı.

ESERLERİ

Şiir:

  • Sevgi (1957)
  • Sabah Ayazı (1961).

İnceleme:

  • İnsan Yetiştirme Düzenimiz: Politik / Eğitim / Kalkınma, Eğitim Yönetimi: Kuram ve Türkiye’deki Uygulama, İnsan Yetiştirme Düzenimize Yeni Bir Bakış, Eğitimde Model Arayışı, Çağdaşlaşma Yolunda Deve Dikenleri, Devlet / Bürokrasi / İnsan.

KAYNAKÇA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. VII, 1970), Ali Kayıkçı / Mahalleden Bölgeye Samsun (c. 2, 2001), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013) –  Diyarbakır Ansiklopedisi (2013)

 

 

 

 

Paylaş