1886’da Edirne’de dünyaya geldi. 1962 yılında İstanbul’da hayatını kaybetti. 1908 yılında Harp Akademisi’nden kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. I. Dünya Savaşı’nda Şark Cephesi’nde görev aldı. Daha sonra Mustafa Kemal Paşa’nın kurmay heyetinde istihbarat ve siyasi şube müdürlüğü yaptı. Meclis-i Mebusan üyeliğine seçildi. İstanbul’un işgali üzerine Ankara’ya gitti. Burada Trabzon Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çalışmalarına katıldı.

Gerede soyadı, kendisine Atatürk tarafından Bolu İsyanı’nı bastırmada gösterdiği başarıdan dolayı verildi. Cumhuriyet döneminde askerlik görevinden ayrıldı. Budapeşte, Sofya, Tahran, Tokyo, Berlin, ve Rio de Jeneiro Büyükelçiliklerinde bulundu. Elçilik görevlerinde Türk Japon ve Türk Alman dostluğunun güçlenmesine çalıştı. 1934-36’da Urfa, 1942-1947 yılları arasında ise Sivas Milletvekilliği görevinde bulundu.

ESERLERİ: İran Hatıratı, Harp İçinde Almanya ve Atatürk ve İnkılap Hatıratım, Hüsrev Gerede’nin Kurtuluş Savaşı Anıları (yay. haz. Sami Önal, 2002).

 

 

Paylaş