Araştırmacı, yazar. 1918 yılında Göksun’da dünyaya geldi. 25 Ağustos 1991 günü İstanbul’da yaşama veda etti. Bazı öykü ve köşe yazılarını Kudret Sinan imzası ile kaleme aldı.

İlkokulu dışarıdan okuyan Şemsettin Kutlu, orta ve lise öğrenimini Gaziantep Lisesi’nde tamamladı. 1941 yılında İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra Erzurum Lisesi, Elazığ Lisesi ve Ankara Lisesi’nde öğretmen olarak çalıştı, yöneticilik yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişliği ve Yüksek Öğretim genel müdür yardımcılığı görevlerini yürüttü. Son olarak İstanbul Eğitim Enstitüsü’nde edebiyat öğretmenliği yapan Şemsettin Kutlu, 1975 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı.

Şemsettin Kutlu’nun ilk yazısı 1941’de Vatan gazetesinde yayımlandı. İlk öyküsü ise 1942’de Çınaraltı dergisinde çıktı. Kutlu’nun daha sonra öykü ve inceleme yazıları Yedigün, Yaratış, Varlık, Hisar, Türk Dili, Hayat, Hayat Tarih ve Gösteri gibi pek çok dergide yer aldı. Cumhuriyet, Milliyet, Vatan, Tanin ve Yerel İstanbul gazetelerinin yanı sıra Ankara’da çıkan hemen hemen bütün gazetelerde yazıları yayımlandı. Kutlu, ayrıca eski edebiyat metinlerinin yeni basımlarını hazırladı ve antolojiler düzenledi.

Şemsettin Kutlu, 1986’da Kültür Bakanlığı tarafından, Türk kültür ve sanatına yapmış olduğu hizmetlerden dolayı bir takdirname ile ödüllendirildi.

ESERLERİ

ARAŞTIRMA VE İNCELEME:

 •  Eski Türk Hayatı (1958)
 • Türk Romanları (1970)
 • Türkçe Kadın-Erkek Adları (1972)
 • Diyorlar ki (Ruşen Eşref Ünaydın’ın röportajlarının yayına hazırlanması, 1972)
 • Lehçetü’l-Hakayık (Direktör Ali Bey’in eserinin yayına hazırlanması hakkında bir inceleme ile birlikte, 1972)
 • Başmabeynci Lüt Bey’in Anıları (Osmanlı Sarayının Son Günleri, sadeleştirme, 1973)
 • Yeni Osmanlılar Tarihi (Ebuzziya Tevfik’ten sadeleştirme, 1973)
 • Eslâf (Faik Reşad’dan, sadeleştirme, 1974)
 • Türk İslâm Tarihinden (Nevadir-i Süheyli’den, sadeleştirme, 1974)
 • Olgun Sözler (Kâmilü’l Kelâm’ın sadeleştirmesi, 1975)
 • Kırım Tarihi, Tutiname (sadeleştirmeler, 1974-76)
 • Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Antolojisi (1972)
 • Servet-i Fünûn Dönemi Türk Edebiyatı Antolojisi (1973)
 • Sait Paşa’nın Anıları (Sadrazam Sait Paşa’nın Hatıratı’ndan özetleme ve açıklamalar (1977)
 • Eski İstanbul’un Ünlüleri (1978)
 • Şair Dertli (1979)
 • Türk Edebiyatında Kahramanlık Şiirleri Antolojisi (1981)
 • Metinlerle, Örneklerle Şairler ve Yazarlar (1981)
 • Dünya Edebiyatı Antolojisi (1982)
 • Divan Edebiyatı Antolojisi (1983).

KAYNAKÇA: Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013)

Paylaş