HAYATI

Yazar. 4 Mart 1940 günü Adana’da dünyaya geldi. Tarım işçisi Cemile Hanım ile tarım işçisi İsmail Bayıldıran’ın oğlu. Bestekâr Ali Şenozan kuzenidir. İlk, orta ve lise eğitimini Adana’da tamamladı. 1964’te başladığı Çapa Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1966’da mezun oldu. Daha sonra yurdun farklı bölgelerinde öğretmenlik yaptı. 12 Eylül darbesi ile öğretmenlikten uzaklaştırıldı. Pazarlamacılık yaptı. 1996’dan beri bir dershanede öğretmenlik yapıyor.

Sabit Kemal Bayıldıran’ın “Cemal Süreya’nın Ülke’si” başlıklı ilk yazısı 1967’de Yordam dergisinde yayınlandı. Sonraki yıllarda yazarın yazıları Varlık, Türk Dili, Dönemeç, Birikim, Yasak Meyve gibi dergilerde yer aldı.

ESERLERİ

İnceleme-Deneme:

  • Günümüz Türk Şiiri Üzerine Yazılar; İst.: Can, 2004

Roman:

  • Gasteci

ESER ÖRNEKLERİ

GÜNÜMÜZ TÜRK ŞİİRİ ÜZERİNE YAZILAR’DAN

Kültürel Şiir…

Şiiri okumak için bütün bunlar da yetmiyor . Şiirin içinde oluştuğu kültürü bilmemiz, hatta duyumsamamız gerekiyor. Sanırım en zoru da bu. Hangi okur, ne kadar çırpınırsa çırpınsın, kendi kültürel ortamından çıkıp başka bir kültürel ortama tam anlamıyla geçemez. İşin en büyük engeli, yeni bir kültürün, kendinden önceki kültürü olumsuzlaştırmasıdır. Bu da okuru, bir önceki kültürü algılaması yönünden çok etkiler.

Nâzım, bir şair olarak, Türk ve dünya şiirini sürekli inceler. Bu araştırmalardan yeni nitelikler oluşturur. Tebahur Suresi’ nde olduğu gibi, gerekirse Tevrat’ın anlatımından yeni nitelikler oluşturur. Halk türkülerinden dizeler alır şiirine. Ama onları yinelemez. O, yarının duyarlığını -birikiminden bağını koparmadan- oluşturmuştur. Nâzım’ı yarınlara taşıyan yönü de bu bilimsel tavırdır.

Şiirin Özgeçmişi

Baba adı: İnsan. Ana adı: Sevda. Doğum yeri ve tarihi bilinmiyor. Ama mağara ya da kırda doğmuş olabilir. Emeklemeden koşmaya başladığı biliniyor. Bu yetenek, onu dünyanın en hızlı dolaşan gezgini yapmıştır. Gelmediği, görmediği, girmediği yer yoktur.

Osmanlı egemen sınıf şairlerini ‘müşteri’leri İse çok değişik bir konumdadırlar: sömüren, düzenden memnun, her şeyin olduğu gibi sürüp gitmesini isteyen bir sınıf. Bu sınıfın hazır duyarlığına seslenecek şairin şiiri de tarihsel olarak çerçevelenmiş demektir.

KAYNAKÇA: Roman Dilin Senfonisidir (söyleşi, E dergisi, Ekim 2000), Veysel Çolak / Yazı Üzerine Yazı (2005), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013) –  Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) 

Paylaş