HAYATI

1922 yılında Burdur’da dünyaya geldi. 27 Temmuz 1984 günü İzmir’de hayatını kaybetti. 1938’de İstanbul Erkek Öğretmen Okulu’nı bitirdi. Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir yıl öğretmenlik yaptı. 1943 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1943-1977 yılları arasında Sivas, Burdur ve Kıbrıs’ta bulunan bazı ortaokullar ile İzmir Eğitim Enstitüsü’nde Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. 1977’de kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

Öğrencilik yıllarında Ahmet Kutsi Tecer’in Ülkü dergisinde halk şiiri değerlendirme çalışmalarına katılan İbrahim Zeki Burdurlu’nun ilk şiiri 1937’de Servetifünun-Uyanış dergisinde yayımlandı. Daha sonra şiirleri Ülkü, Sanat ve Edebiyat, Millet, Fikirler, Şadırvan, İnsan ve Varlık dergilerinde yer buldu.

İbrahim Zeki Burdurlu’nun şiirleri mahalli renkler de taşıyan vatan sevgisi ve aşk üzerineydi. Burdurlu bu şiirlerinde halk şiiri tekniği ile “yeni şiir”i bağdaştırmaya çalıştı. Şairin şiir kitapları dışında masal, antoloji ve araştırma-inceleme türünde de eserleri bulunmaktadır.

Burdurlu, “Akdeniz’in İnsan Çiçekleri” adlı romanı ile 1976 yılında Peyami Safa Roman Yarışması İkincilik Ödülü’nün sahibi oldu. (Birincilik ödülü verilmedi)

“İbrahim Zeki Burdurlu, haykırmayı sevmez. Şiirde ritim ve melodinin, kelime gürültüsünden doğmayacağını biliyor. Biliyor ki ancak ‘tezatların yumuşak hislerle terennümü, hareketi meydana getirir ve bu hareket işte şiirin melodisini verir.’ Başka bir ifade ile, Burdurlu, insanı ‘uçan hisler’ ülkesinden ‘katı kirler’in diyarına götürmeyi tercih ediyor.” (Hikmet Dizdaroğlu)

ESERLERİ

ŞİİR: Toprak İnsanları (1945’te), Toprağın İçindeki Toprak (1946’da), Burdur’daki Mahallemiz (1947’de), Keloğlan (1949’da), Basık Tavan (1959’da), Bir Köyden Bir İnsan (1951’de), Lefkoşe (1953’te), Minnacık Ada (1954’te), Günaydın Yavru Kıbrıs (1959’da), Atatürk’üm (1959’da), Sev Beni (1966’da), Açmıyor mu Kıbrıs’ımın Gülleri (1968’de), İzmir’in Mor Atları (1976’da).

ANTOLOJİ: Şiirimizde Öğretmen (1965’te), Öğretmen Şairler Antolojisi (1966’da), Atatürk Şiirleri Antolojisi (1967’de).

DESTAN: Üç Destan (Köroğlu, Karacaoğlan, Oğuz Destanı, 1959’da).

ÇOCUK KİTABI: Nur Güzeli (1963’te), Dileği Gerçekleşmeyen Kız (1963’te), Güllü Padişah (1963’te), Mavi Pullu Balık (1964’te), Üç Yumak (1964’te), Ömürsün Nasreddin Hoca (1965’de), Pamuk Bacı (1965’te), Köroğlu Destanı (1965’te),  Keloğlan Masalları (1966’da),  Ülkemin Efsaneleri (1966’da), Günaydın Anneciğim (1968’de), Kendi Bir Karış Sakalı Üç Karış (197’de2).

İNCELEME:  Romanlarıyla Reşat Nuri Güntekin İncelemesi (1971’de), Dilbilgisi Açısından Yapıtlarımız (1974’de).

ROMAN: Akdeniz’in İnsan Çiçekleri (1976’da), Memiş Can (1978’de).

ÖYKÜ: Anılardan Öyküler (1979’da).

 

Paylaş