HAYATI

Şair ve yazar. 1 Temmuz 1867’de Bursa’da Abdal Mehmet Mahallesi’nde dünyaya geldi. 21 Temmuz 1939’da İstanbul’da yaşama veda etti. Büyükada’da bulunan aile mezarlığında toprağa verildi. Tam adı Abdullah Sabri Karter’dir. Bazı yapıtlarını Abdullah Sabri İbn-i Ali imzası ile kaleme aldı. Zeyni Hanım ile Arapça ve Farsça öğretmeni Hacı Ali Efendi’nin oğludur.

İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamlayan Abdullah Sabri, 1889’da Mülkiye Mektebi’nden mezun oldu. Daha sonra çeşitli devlet dairelerinde memur olarak çalıştı, öğretmenlik yaptı. Yirmi beş yaşını doldurtan sonra Sivas Vilayeti maiyet memurluğu görevine atandı. Bu görevi sırasında Sivas İdadisi müdür vekilliği yanında aynı kurumda edebiyat ve tarih derslerini okuttu. Bu sırada Sivas’ta yayımlanmakta olan Vilayet gazetesinin başyazarlık görevini üstlendi.

Abdullah Sabri, II. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte (1908-12 yılları arasında) Bursa mebusu olarak Osmanlı Mebusan Meclisi’nde yer aldı. Sonraki yıllarda Kırşehir mutasarrıflığında, Aksaray, Edirne ve Mersin valilikleri görevlerinde bulundu. Milli Mücadele’nin başlaması üzerine TBMM tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti hizmetine girdi. 1923’te Cumhuriyet ilan edildikten sonra Şuray-ı Devlet üyeliğine getirilen Abdullah Sabri, daha sonra Aksaray (Aksaray’ın ilk valisi), Mersin ve Edirne valilikleri görevine getirildi. 1932’de kendi isteği ile emekliye ayrıldı.

Abdullah Sabri, ölümünden üç yıl önce 1182 cilt kitaptan oluşan kütüphanesini Bursa Orhangazi İlk Halk Kütüphanesi’ne bağışladı. Bu eserler arasında on sekiz yazma ile kendi el yazısı ile hazırlanmış Divan-ı Lügati-t Türk’te yer alan Türkçe sözcüklerin anlamlarını açıklayıp yerlerini gösteren on iki ciltlik, “Açar” (Anahtar) başlıklı bir çalışması da bulunmaktadır.

ESERLERİ

  • Osmanlı Tarihi (manzum 1895-98)
  • İmdad (şiirler, 1919)
  • Çiftçim Diyor ki (manzum, 1920)

KAYNAKÇA:  İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990’da ve 1998’de) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001’de ve  2004’te) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005’te) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007’de ve 2009’da) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013’te) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013’te), Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968’de). TDE Ansiklopedisi (V. cilt, 1976’da ve 1998’de), TBE Ansiklopedisi (2001’de).

 

 

Paylaş