1898 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. 27 Ocak 1985’te hayatını kaybetti. Lise eğitimini Kahramanmaraş’ta bitirdikten sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Tarih bölümünden mezun oldu. Kayseri’de öğretmenlik ve milli eğitim müdürlüğü yaptı. 1961 yılından sonra üç dönem AP’den Kayseri Senatörü olarak parlamentoda görev aldı.

Eserleri, İslam, Oku, Büyük Doğu, Fedai, Orhun, Mücadele, Yeni İstanbul, Tercüman ve Babıali’de Sabah gibi dergi ve gazetelerde yayınlandı.

ESERLERİ

Millî Eğitim Davamız (1975), 40 Hadis / İdarî Mevzulara Ait Hadisler (tsz.).

Paylaş