2 Nisan 1936’da İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne bir süre devam ettiyse de bitirmeden ayrıldı.   a dergisini çıkaranlar arasında yer aldı. Cumhuriyet gazetesinde düzeltmen olarak çalıştı. Meydan Larousse ‘nun yazı kadrosunda yer aldı. Kaynak Kitaplar’da çalıştı. Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın çıkardığı Türkçe dergisini yönetti. Vatan gazetesinde kitap tanıtma yazıları yazdı. Yaşar Nabi Nayın’ın ölümünden sonra Varlık dergisinin yönetimini üstlendi. 1983’te Cumhuriyet’ten ayrıldı. Hürriyet gazetesinin yazı kadrosuna katıldı.

İlk yazısı “Atatürk ve Dil” 1955 yılında Türk Dili dergisinde yayımlandı. 1956-62 arasında çeşitli dergilerde yayımlanan eski ve yeni Türk edebiyatı eksenli dil ve araştırma yazıları ile tanındı. Eleştiri ve incelemeleri Varlık, Türk Dili, Yeditepe, Dost, Türkçe, Değişim, Ataç, Kitap-Belleten, Yeni Dergi, Soyut, Şiir Sanatı, Yordam, Papirüs, Yeni Edebiyat, Yeni a, Gösteri ve Milliyet Sanat dergilerinde yayımlandı. Eleştirilerinde genel olarak dil devrimine bağlı kaldı; yeni metinlerin eski edebiyatı biçimsel yanlarından yararlanılarak yorumlanmasına ve aynı zamanda, metne özgü yazınsal öğelerin de göz ardı edilmemesi gerektiği üzerinde durdu.

ESERLERİ: Türk Edebiyatında Seks (1977), Emperyalizmle Savaşım (1979), Pir Sultan Abdal’dan Onat Kutlar’a (1997), Mektepten Memlekete Yahya Kemal’in Fotoğraflarla Yaşam Öyküsü (1998).

Paylaş