1890 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1959’da İstanbul’da hayatını kaybetti. Mercan İdadisi’ni bitirdikten sonra Mekteb-i Mülkiye’de mezun oldu. Paris’te Ecole Libre des Sciences Politigues’de siyasal bilgiler eğitimi aldı. Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Darülfünun’a tarih doçenti olarak atandı. 1914’de profesörlüğe yükseldi. Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nin kuruluş çalışmalarına katıldı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde siyasi tarih derslerini okuttu. 1934’te Konya Milletvekili seçildi. Dış İşleri Bakanlığı’nda görev alarak Tokyo, Kanada ve Moskova büyükelçiliklerinde bulundu.

ESERLERİ

Türk Tarih Kurumunun İlmî Faaliyetleri Hakkında Rapor (1930), İkinci Tarih Kongresi (1931), Türklerde Sanayi (1932), Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa ile Ticarî Münasebetleri (1933), Umumi Tarih (1935), Ondokuzuncu Asrın Diplomasi Tarihi (1936).

Paylaş