HAYATI

Şair ve yazar. 1874’te İstanbul’da dünyaya geldi. 1942’de İstanbul’da yaşama veda etti. Tam adı Ahmet Kemal Akünal’dır.

Ortaöğrenimini Darüşşafaka Lisesi’nde tamamlayan Ahmet Kemal, bir süre Posta İdaresi’nde çalıştı. İlk şiir, yazı ve öyküleri Maarif, Mektep, Mirsat, Sabah ve Servet-i Fünun gibi pek çok dergide yayımlandı. II. Abdülhamit yönetimine başkaldırdığı gerekçesi ile birkaç kez tutuklandı. Kaçarak yurtdışına çıktı. 1901’de Atina’da İcma-i Ümmet, 1906’da Kahire’de Doğru Söz gazetelerini çıkardı. Dört dilde yayımlanan Hakayık-ı Şark gazetesinin Türkçe bölümünü yönetti be başyazarlık görevini üstlendi. Mısır’da sonra Bakü’ye yerleşti. Hüseyinzade Ali Bey’in Füyuzat ve Ahmet Ağaoğlu’nun Güneş gazeteleri için yazıları kaleme aldı. Ahmet Kemal, Bakü’de bir süre İslam Mektepleri müdürlüğü görevini üstlendi.

Ahmet Kemal, 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a döndü ve liselerde edebiyat öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Bu kez hükümet tarafından Bakü’ye gönderildi. Bakü’de öğretmenlik ve yazarlık yaptığı sırada Rus hükümetince casusluk yaptığı gerekçesi ile tutuklandı. Nezareti’nin girişimleri sonucu yurda dönen Ahmet Kemal, İstanbul’da Gelenbevi Sultanisi’nde edebiyat öğretmenliği, Ankara Sultanisi’nde müdürlük yaptı. Çığır ve Hak gazetelerinde yazılar yazdı. Milli Mücadele döneminde İstanbul mitinglerinde yaptığı konuşmalarla dikkat çekti. Yazar sonraki yıllarda Beykoz Belediyesi’nde görev yaptı. Ahmet Kemal’in Füyüzat (Bakû, 1910’da), Ninni (İstanbul, 1915’de, şiirler) adlı kitapları ve anılarından oluşan on iki ciltlik bir yapıtı vardır.

ESERLERİ

ŞİİR:

  • Füyûzat (Bakû, 1910’da)
  • Vatan Yavrularına Ninni (1915’te)

KAYNAKÇA: : Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (on sekizinci. bas. 1999’da), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. altıncı. bas. 1999’da), TBE Ansiklopedisi (2001’de), Birsen Pekçolak – Zeki Büyüktanır / Homeros’tan Günümüze Anadolu Destanları (2002’de),  İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990’da ve 1998’de) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001’De ve 2004’te) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005’te) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007’de ve 2009’da) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. dört, 2013’te) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013’te), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 2000’de), TBE Ansiklopedisi (2001’de).

 

Paylaş