HAYATI

Edebiyat araştırmacısı. 1945 yılının Mart ayında Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Pınaryolu köyünde dünyaya geldi. 2013’de yaşama veda etti. İlkokulu Pınaryolu Köyü İlkokulu’nda, ortaokulu Refahiye’de, liseyi ise parasız yatılı olarak Erzurum’da okudu. Yüksek öğrenimini 1967’de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Mezun olduktan sonra bir süre Bayburt Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. Bu dönemde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 1974 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne uzman olarak girdi. 1977-79 yılları arasında devlet bursu ile Fransa’ya gitti. Yeni Türk edebiyatı alanında 1981’de doçent ve 1987’de profesör oldu. 1996-97 arasında Kazakistan’da Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nde rektör yardımcılığı görevinde bulundu. Ardından ölümüne kadar Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim görevliliği ve bölüm başkanlığı yaptı.

Şeref Aktaş’ın ilk yazısı 1972 yılında yayımlandı. Daha sonra ürünleri, Fikir ve Sanatta Hareket, Doğuş Edebiyat, Millî Kültür, Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı, Türk Edebiyatı, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi (Erzurum), Türk Dili, Millî Eğitim, Türkiye Günlüğü, Kültür Dünyası, Türk Yurdu, Bilig, Bilim Yolu-Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Türklük Bilim Araştırmaları, Bilge, Çevren, Toplum Bilim dergilerinde yer aldı. Ardından Aktaş’ın inceleme eserleri  Ölümünün 25. Yılında Yahya Kemal Beyatlı, Doğumunun 100. Yılında Yahya Kemal Beyatlı, Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1984, Doğumunun 150. Yılında Namık Kemal adlı kitaplarda,çevirileri Doğuş Edebiyat dergisinde çıktı. Ayrıca, Şerif Aktaş, Büyük Türk Klasikleri Ansiklopedisi için yirmi üç madde kaleme aldı. Bu ürünlerin dışında yazarın  edebiyat teorisi konusunda, altısı yeni Türk edebiyatı alanında olmak üzere yayımlanmış sekiz kitabı ve yüzden fazla bilimsel makalesi vardır.

ESERLERİ

ARAŞTIRMA-İNCELEME:

  • Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş (2. bas. 1984’de)
  • Edebiyatta Üslup ve Problemleri (1986’da)
  • Ahmet Rasim’in Eserlerinde İstanbul (1988)

BİYOGRAFİ:

  • Refik Halit Karay (1986’da)
  • Ahmet Rasim (1987’de)

ANTOLOJİ:

  • Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi I – II (1996 – 1998)

DERS KİTABI:

  • İlköğretim Türkçe 6 – 7 – 8 (1996’da)
  • Yazılı ve Sözlü Anlatım (Kompozisyon Sanatı, 2001’de
  • Dokuzuncu Sınıf-Dil ve Anlatım (2005’de)
  • Dokuzuncu Sınıf-Türk Edebiyatı (2005’de).

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009), Türkiye Yazarlar Birliği / Türkiye Kültür Sanat Yıllığı (2014)

Paylaş