HAYATI

Edebiyat tarihçisi ve araştırmacı yazar. 24 Temmuz 1947 günü Iğdır’da dünyaya geldi. Simüzer Hanım ile esnaf Mehdi Tuncer’in oğludur.

İlk ve orta öğrenimini Kars’ta tamamlayan Hüseyin Tuncer, daha sonra başladığı Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1970 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Tarık Buğra” başlıklı çalışması ile yüksek lisans; “Türk Yurdu (1911-1931)” tezi ile de doktora eğitimini tamamladı. 1989 yılından sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Yurtiçi ve yurtdışında katıldığı bilimsel nitelikli seminerler ve konferanslarda pek çok bildiri ve tebliğ sundu.

Hüseyin Tuncer’in ilk yazısı “Azap Toprakları’nda Çiçekler Büyür” 1985’de Töre dergisinde yayımlandı. Daha sonra öykü, deneme, araştırma ve inceleme yazıları Türk Edebiyatı, Türk Yurdu, Dolunay, Doğuş, Folklor Araştırmaları, Turnalar, Milli Kültür, Milli Eğitim, Nilüfer ve Erguvan gibi pek çok dergide yer aldı. Yazarın, ayrıca ders kitapları da bulunmaktadır.

İLESAM üyesi olan Hüseyin Tuncer, “Türk Yurdu (1911-1931) Üzerine Bir İnceleme ve Türk Yurdu Bibliyografyası” adlı çalışması ile 1993 yılında Ziya Gökalp Türk Ocağı İlim ve Teşvik Armağanı’nın sahibi oldu.

ESERLERİ

ARAŞTIRMA-İNCELEME

 • Tarık Buğra (1988)
 • Türk Yurdu / 1911-1931 Üzerine Bir İnceleme (1990)
 • Şiirimizde İzmir (Yıldız Tuncer ile birlikte, 1991)
 • Tarık Buğra’nın Hikâyeleri Üzerinde Bir İnceleme (1992)
 • Tanzimat Edebiyatı (1992)
 • Servet-i Fünûn Edebiyatı (1992)
 • Türk Yurdu / 1911-1992 Bibliyografyası (1993)
 • Meşrutiyet Devri Türk Edebiyatı (1994)
 • Beş Hececiler (1994)
 • Özbekistan’da Çok Türkler Var (Hikâyeler, 1994)
 • Edebiyat Araştırma ve İncelemeleri (1994)
 • Yedi Meşaleciler (1994)
 • Şiirlerle Türkiye (İ. Alpaslan ile, 1995)
 • Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı I-II (1996)
 • Garipçiler / I. Yeniciler (1997)
 • Türk Ocakları Tarihi Açıklamalı Kronolojisi / 1912-1997 (Y.Hacaloğlu ve R.Memişoğlu ile; C.I : 1912-1931; 1998)
 • Dil-Kültür Edebiyat ve Sanat Penceremizden (2000)
 • Özker Yaşın Hayatı-Sanatı-Eserlerinden Seçmeler (2001)
 • Tanzimat Devri Türk Edebiyatı (2001)
 • Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı (2002, Mehmet Yardımcı ile birlikte)

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009), Özlem Durmaz / Türk Ocakları Tarihi (Kitap Haber, s: 11, Temmuz-Ağustos 1999), İsa Kocakaplan / Arayışlar Devri Türk Edebiyatı I-Tanzimat Edebiyatı (Türk Edebiyatı, s: 232, Şubat 1993), Hasan Öztürk / Tarık Buğra’yı Yaşarken Anlamak (Dergâh, s: 37, Mart 1993)

Paylaş