HAYATI

12 Ocak 1926’da İstanbul’da dünyaya geldi. 25 Eylül 2013 günü Ankara’da hayatını kaybetti. Tam adı Fatma Müjgan Cunbur olan yazar, Müjde Nasipoğlu ve Salim Şehidoğlu imzalarını da kullandı. Seniye Hanım ile İbrahim Salih Bey’in kızıdır. İlkokulu Ankara’da Dumlupınar ve İnönü ilkokullarında, orta okulu İstanbul Karagümrük Ortaokulu ile Ankara II. Ortaokulu’nda okudu. 1944’te Ankara Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra 1948 yılında Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1953’te doktora çalışmasını “Gülşehri ve Mantıku’t Tayr’ı” başlıklı tezi ile tamamladı. Kütüphanecilik mesleğini seçti. Önce Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Yazma Eserler kütüphanecisi olarak girdi. Daha sonra, 1954’te, Milli Kütüphane’ye geçti ve burada genel müdürlüğe kadar yükseldi. 1960-1982 yılları arasında öğretim görevlisi olarak Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanecilik Bölümü’nde Yazma Eserler Kütüphaneleri, yazma eserlerin kataloglanması, Osmanlı Paleografyası ve birkaç yıl da Bibliyografya Müracaat Eserleri dersini okuttu. Atatürk Kültür ve Dil, Tarih Yüksek Kurumu kuruluş hazırlıklarında birkaç toplantıya Kültür Bakanlığı’nı temsilen katıldı. Uzun yıllar bu merkezin üstlendiği Türk Dünyası Edebiyatçılar Ansiklopedisi alt projesi başkanlığını üstlendi.

Müjgan Cunbur’un ilk eseri olan “Üç Kırşehirli Dost” 1948 yılında Kırşehir gazetesinde yayımlandı. Az sayıda şiiri Atatürk Yolu ile Türk Kadını dergisinde çıktı. Daha sonra makaleleri Erdem, Bilge, Belleten, Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi Dergisi, “Folklor Araştırmaları, Hisar, Ka-De-Fe, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Milli Işık, Önasya, Selâmet, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kadını, Türk Kültürü, Türk Yurdu ve Vakıflar dergilerinde yer buldu.

Mesleki bibliyografya çalışmalarının yanı sıra halk şairleri üzerine yapmış olduğu incelemeler ile adından söz ettirdi. Türk kültürü ve edebiyatı üzerine eserler kaleme aldı. Eski metinler ile ilgili  incelemeler ve çeşitli dergilerde tasavvuf ve divan şairlerini konu alan makaleler yayımladı.

Yurt içi ve yurt dışında kongre, sempozyum, seminer, panel ve ilmi toplantılara katıldı ve bu toplantılarda bildiriler sundu. Türk Kültür Araştırmaları Enstitüsü, Türk Kütüphaneler Derneği, Türk Kadınları Kültür Derneği, Türk Folklor Araştırmaları Kurumu ve Kadının Siyasi Hayatını İnceleme Derneği üyesi olan Müjgan Cunbur, 1986’da TMKV’nin Türk Kültürüne Üstün Hizmet Armağanı, İLESAM’ın Türk Kültürüne Üstün Hizmet Ödülü’nü ve Türk Folklor Araştırmalar Kurumu İhsan Hınçer Ödülü’nün sahibidir.

ESERLERİ

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Türk Kadın Yazarlar Bibliyografyası (1928-1955 yılları arasında), Anadolu’nun Bütünleşmesinde Ahmet Yesevi’nin Yeri (1955’te), Fuzuli Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi (1956’da), Fuzuli Divanı  (1956’da), Başakların Sesi: Türk Halk Şairleri Hayat ve Eserleri (1966’da, Yunus Emre’nin Gönlü (1957’de), Yunus Emre’de Namaz (1956’da), Türk Kadınının Şiiri (N. Duranoğlu Saryal’le birlikte, 1970’te), Ölümünün 20. Yılında Ord. Prof. Dr. Sadi Maksudi Arsal (1972’de), Atatürk ve Millî Kültür (1973’te), Milletimizi Ayakta Tutan Kıymet Hükümleri, Karacaoğlan: Hayatı ve Şiirleri (1973’te), Atatürk’ün Özel Kütüphanesi Kataloğu (1973’te), Türkoloji Eserleri Bibliyografyası, Kâtip Çelebi, Farabî Bibliyografyası (1973’te), Ali Kuşçu Bibliyografyası (1974’te), Ziya Gökalp: Yeni Hayat ve Doğru Yol (1976’da), Türk Kadını İçin (1977’de), Selçuklu Tarihi: Alparlan ve Malazgirt Bibliyografyası (İ. Binark – N. Sefercioğlu ile birlikte), Milli Kütüphane Yazmalar Kataloğlu (8 ciltler, D. Kaya-N. Ünver ile birlikte, 1987’de), Millî Mücadele’de Türk Kadını (İ. Enginün-C. Özdemir ile birlikte, 1983’te), Yunus Emre (1991’de), Hataların ve Kitap Sanatçılarının Destanları (Gelibolulu Mustafa Ali’nin Menakıb-ı Hünerveran’ı, 1982’de), Millî Kütüphane Katalogu (D. Kaya – N. Ünver ile, 1996’da), Türkiye Basmaları Toplu Kataloğu Arap Hari Türkçe Eserler: 1729-1928 yılları arasında (D. Kaya – N. Ünver ile ortak çalışma), Türk Dil Kurumu Yazma Eserler (ortak çalışma, 1999’da), Türkiye Basmaları Toplu Katalogu (6 cilt, D. Kaya ile birlikte, 1990’da), Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (ortak çalışma, 2008’de), Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri (2011’de).

 

Paylaş