HAYATI

Şair. 1922 yılında Afyonkarahisar’da dünyaya geldi. 20 Nisan 1978 günü Ankara’da yaşama veda etti. Kabri Afyon Mezarlığı’ndadır. Emine Hanım ile Kafkas gazilerinden Cafer Çavuş’un oğludur.

Osman Attila, ilk ve orta öğrenimini 1946 yılında Afyon’da tamamladı. Daha sonra bir süre Afyon Halkevi’nde görev yaptı. 1939’da Ankara’ya taşındı. Ülkü dergisinde ve Ankara Üniversitesi Basımevi’nde çalıştı. Bir süre Bayrak gazetesini yönetti. On altı yıl Türk Dili dergisinin düzeltmenliğini yaptı. 1965-1969 yılları arasında Adalet Partisi’nden Afyon vekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulundu. 1976’da Kültür Bakanlığı müşavirliği görevine getirildi. Uzun yıllar Sanayi Bakanlığı Basın müşavirliği görevini yürüttü.

Aşık tarzı geleneğine bağlı kalarak kaleme aldığı şiirlerini 1939 yılından itibaren Ülkü, Yücel, Şadırvan, Türk Dili, Hisar ve Çağrı dergilerinde yayımladı. Ölümünden bir süre önce yirmi bine yakın kitabını Afyon’da bulunan Gedik Paşa Kütüphanesi’ne bağışladı. Osman Attila Türk Dili Kurumu üyesiydi.

Hikmet Dizdaroğlu şair hakkında şu değerlendirmeyi yapmıştır: “Osman Attilâ genç şairlerin pek ilgi gösterdikleri kısa şiirin semtine uğramıyor. En kısa şiiri üç kıtalıktır; yediye kadar çıktığı da oluyor. Sanatta dünya görüşünü ‘sanatçının dünya ile münasebetlerinin ne dereceye kadar sanat ifadesini bulduğu ve ne dereceye kadar kendine hâs bir şekil alma âlametleri gösterdiği’ mânasına anlarsak, Osman Atillâ’nın, bu yönden, takdire değer bir sonuca ulaştığını görürüz. O hayatın sathında kalmak istemiyor: derine ve öze giriyor. Gönlü ve kulağı, kainatın sularına açıktır. Bu yüzdendir ki, her şiiri, kendini meydana getiren sır ve zarureti de ifşa eder.”

ESERLERİ

ŞİİR:

  • İnaz Köyü Eğitmeni Hasan Koçak’ın Türküsü (1945)
  • Sabahleyin (1950)
  • Gözlerimin Söylettiği (1975)
  • Güpegündüz, Baştanbaşa.

ANTOLOJİ:

  • Memleket Şiirleri Antolojisi (1950)
  • Türk Kahramanlık Şiirleri (1967).

ARAŞTIRMA-DERLEME:

  • Afyon Karahisar Türküleri (1957)
  • Atatürk 30 Ağustos’u Anlatıyor, Afyon’un Hazineleri (basılmadı)

KAYNAKÇA: İrfan Ünver Nasrattınoğlu / Afyonkarahisarlı Şairler, Yazarlar,  Hattatlar (1971), Mehmet Kaplan / Cumhuriyet Devri Türk Şiiri (1973, s. 458-464), 8), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013)

 

Paylaş