HAYATI

4 Nisan 1911’de Midilli Adası, Yunanistan’da dünyaya geldi. 31 Mart 1975’te Paris’te hayatını kaybetti. Şair Ali Faik Ozansoy ile Mevhibe Hanım’ın oğludur. Şair ve yazar Süleyman Nazif amcasıdır. İlk eğitimini özel olarak ailesinden almaya başlayan Munis Faik Ozansoy, Ecole Moderne adlı Fransız okulunda bir süre eğitim aldıktan sonra Erenköy’e bulunan Özel Enver Paşa Okulu’na devam etti. 1932 yılında Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra 1935’te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Celal Bayar’ın aracılığı ile İş Bankası’ndaki stajyer olarak başladığı devlet memurluğunu, aynı bankada 1939 yılına kadar sürdürdü. 1957’ye kadar İktisat ve Ticaret Bakanlığı’nda sırası ile kredi müdür muavini, şirketler müdürü, müfettiş, teftiş heyeti başkanı, dış ticaret dairesi başkanı ve müsteşar olarak görev yaptıktan sonra Yüksek Murakebe Heyeti üyesi ve Başbakanlık müşavirliği görevlerinde bulundu. Bir süre Basın-Yayın Genel Müdürlüğü yaptıktan sonra Brüksel Sergisi Türkiye genel komiserliğine atandı. Ankara Sanayi Odası Genel Sekreterliği ve Merkez Bankası baş müşavirliği görevlerinin ardından Başbakanlık müsteşarı oldu. 1971 yılında UNESCO Türkiye temsilcisi olarak Paris’e gönderildi. Bu görevi sürdürdüğü dönemde 1975 yılında hayatını kaybetti. Kabri Zincirlikuyu Mezarlığı’ndadır.

İlk eserlerini 1930’lu yıllarda Galatasaray Lisesi’nde öğrenci iken yayımlayan Munis Faik Ozansoy aynı yıllarda Galatasaray ve Akademi dergilerini, babası Faik Ali Ozansoy ile birlikte Marmara dergisini yayına hazırladı. 1939-1950 yılları arasında Resimli Şark, Millet, Bayrak, Çığır, Şadırvan gibi dergi ve gazetelerde yazılar kaleme aldı.

Hisar dergisinde gerek şiirlerini, gerekse deneme, eleştiri ve inceleme yazıları ile dikkat çeken Munis Faik Ozansoy daha çok aruz ölçüsü ile kaleme almış olduğu şiirlerinde Yahya Kemal Beyatlı estetiğine, vezne ve kafiyeye bağlı kalmıştır.

Yurt içinde ve yurt dışında pek çok kültür, sanat ve bilim kurullarında yer alan Munis Faik Ozansoy, The American Foundation ve Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Cemiyeti’ne (AICA) üye seçilmiştir.

ESERLERİ

ŞİİR: Büyük Mabedin Eşiğinde (1938 yılında), Hayal Ettiğim Gibi (1948 yılında), Yakarış (1959 yılında), Bir Daha (1959 yılında), Zaman Saati (1965 yılında), Yakınma (1968 yılında), Kaybolan Dünya (1971 yılında).

DENEME: Düşündüğüm Gibi (1957 yılında).

OYUN: Medea (2 perde manzum tragedya, 1963).

ÇEVİRİ: Andromak (tragedya, Jean Racine’den, 1963).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paylaş