1935 yılında Gaziantep’te dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra 1960 yılında İstanbul Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. 1971 yılında “ABD ve SSCB’nin Genç Ülkeler Siyaseti” adlı tez çalışmasıyla İstanbul Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamladı. 1973 yılından sonra liselerde öğretmen ve Sanayi Bakanlığı Kalem Müdürü olarak çalıştı.

İlk eserleri 1955 yılında Çağrı/Ruf adlı okul gazetesinde yayımlandı. Daha sonraki yazıları Babıali’de Sabah, Milli Işık, Türk Edebiyatı ve Boğaziçi dergileri ile haftalık Gözlem ve Zaman gazetelerinde çıktı. Çeşitli makaleleri ve kitaplarında kimi zaman Celal Bozkurt E imzasını kullandı.

“Kemalizm, Marksizm ve Ecevit” adlı eseriyle TMKV’nin 1978 yılı fikir dalı teşvik ödülünü aldı. Metin Birsen Eriş İstanbul Aydınlar Ocağı, Türk Edebiyatı Vakfı, Galatasaray Spor Kulübü ve Türk Kültürüne Hizmet Vakfı üyesidir.

ESERLERİ: Siyaset Tarihimizde CHP (1968), Asgari Ücretler ve Türkiye’deki Durum (1969), İşveren İşçi Karşısındaki Ödevleri (1970), İşletmelerde Prodüktivite Unsuru Olarak Ücret (broşür, 1971), Amerikan-Rus Emperyalizmi (1974), Kemalizm, Marksizm ve Ecevit (1976), Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Halka Açılma (1983), Gönül ve Dostluk Üzerine (deneme, 1995).

Paylaş