HAYATI

1879’da İstanbul’da dünyaya geldi. 1944 yılında İstanbul’da hayatını kaybetti. Fevziye Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra Mülkiye İdadi ve Yüksek Kısmı’ndan 1889’da mezun oldu. Dış İşleri Bakanlığı’nın çeşitli kademelerinde görev aldı. 2. Damad Ferid Döneminde görevinden alındı. 1919 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı.

BAŞLICA ESERLERİ

BİYOGRAFİ: On Dördüncü Asır Türk Muharrirleri (1. Defter: Ahmed Midhat Efendi, 1892; 2. Defter: Ekrem Bey (Recaizade, 1892); 3. Defter: Cevdet Paşa 1892; 4. Defter: Şemseddin Sami 1895), Muasır Şairlerimiz (1893), Osmanlı Meşâhir-i Üdebâsı: Muallim Naci Efendi (1893). ŞİİR: Sevdâ-i Hâzân Tahassür (1892).

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Müntahabât-ı Terâcim-i Meşâhir (İbrahim Fehim ile, 1890).

ÇEVİRİ: Rafael (1893) – Graziyella (1901) (Lamartine’den), İki Hakikat (1893), Elem Çiçekleri (Baudelaire’den, 1926), Aile Çemberi (1934) – Disraeli’nin Hayatı (1935) (A. Maurois’den), Samimi Saadet (L. Tolstoy’dan, 1934), Salambo (Flaubert’ten, 1935).

Paylaş