1876’da Üsküdar/İstanbul’da dünyaya geldi. 14 Ekim 1967’de İstanbul’da hayatını kaybetti. Feridun Necmi ismini de kullandı. Topkapı, Edirne ve Selanik Rüştiyelerinde okudu. Manastır Askeri İdadisini bitirdi. Harbiye Mektebinden mezun oldu. 1897 yılında orduda görev aldı. 1905’te ordudan ayrılarak İttihat ve Terakki’ye katıldı. Maarif müfettişliği, öğretmenlik ve yazarlık yaptı. Cumhuriyet’in ilanından sonra Talim ve Terbiye Dairesi üyeliği görevinde bulundu. Beşinci ve altıncı dönem milletvekilliği yaptı. Türk Ocağı, Sosyoloji Cemiyeti ile Gazeteciler Cemiyeti üyesiydi.

Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem ile birlikte, Türkçenin özleşmesi hareketine öncülük eden “Genç Kalemler” dergisinin kuruluş çalışmalarına katıldı. Çoğunluğu siyaset ve eğitim üzerine olan yazıları, Cumhuriyet’in ilanından sonra Çınaraltı, Varlık, Büyük Doğu, Tarih Dünyası gibi dergi ve gazetelerde yayımlandı. 1936 yılında “Yeni Kültür” adında öğretmenler için bir meslek dergisi çıkardı. Bir bölümü çeviri olmak üzere elliden fazla eseri bulunmaktadır. Kabri Karacaahmet Mezarlığındadır.

ESERLERİ

OYUN: Nasıl Oldu (1908), Uyanış (1933)

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Muallimin Meslek Ahlakı (1934), Yarınki Mektebe Doğru (1934), Kemalist Rejimde Öğretim ve Eğitim (1938), Ziya Gökâlp (1949), İttihat ve Terakki Hatıralarım (1957), Cumhuriyet Devri Hatıralarım (1958), Arnavutluk ve Makedonya Hatıralarım (1959), Öğretmenin Meslek Ahlakı, Terbiyevi Yazılar, Ankara Radyosunda Söylediklerim.

BİYOGRAFİ: Ziya Gökâlp (1949).

Paylaş