HAYATI

1924 yılında Yunanistan’ın Kavala şehrinde dünyaya geldi. 1984 yılının 7 Ocak günü Ankara’da hayatını kaybetti. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1944 yılında İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Tarih Şubesinden mezun oldu. 1944-1955 yılları arasında önce öğretmenlik daha sonra da kütüphane müdürü olarak çalıştı.1954 yılında Bağdat’a giden Parmaksızoğlu, burada iyi derecede Arapça öğrendi. 1955’te yurda döndükten sonra Kütüphane Genel Müdürlüğü uzmanı, genel müdür yardımcığı ve genel müdürlük görevlerini üstlendi. 1967 yılında Bağdat Kültür Ataşesi olarak yeniden Bağdat’a gitti. Dönüşünde tekrar Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü ve Kültür Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. Son görevi Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı iken 1978’de kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Daha sonra bir süre özel okullarda tarih ve din kültürü öğretmeni olarak çalıştı.

İsmet Parmaksızloğlu, eserlerini Milli Kültür Dergisi ile Belleten’de yayımladı. Türk kültürü ve Türk tarihi hakkında yapmış olduğu çalışmalar ile adından söz ettirdi. Türkiye El Yazmaları Kataloğunu hazırlayan ekip içinde yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı 1000 Temel Eser Yayın Kurulu ile Türk Tarih Kurumu üyesi olan Parmaksızoğlu, Türk ve İslam Ansiklopedisi için pek çok madde kaleme aldı.

ESERLERİ

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Kıbrıs Sultanı, II. Mahmut Kütüphanesi, Manisa Genel Kütüphanesi Tarih Coğrafya Yazmaları Kataloğu, T.C. İnkılap Tarihi (ders kitabı), Sosyal Bilgiler (ders kitabı), İslâm Uluları, Genel Tarih I, Eski Çağlarda Türkler ve Türk Tarihinin İlk Dönemleri, Ermeni Komitelerinin İhtilal Hareketleri ve Besledikleri Emeller, Türklerde Devlet Anlayışı (Osmanlı dönemi), Tarih Boyunca Kürt – Türkleri ve Türkmenler.

SADELEŞTİRME: Tacü’t-Tevârih (5 cilt), Seyahatnâme (4 cilt), İbn-i Batuta Seyahatnâmesinden Seçmeler, Osmanlı Tarihi (Ahmed Rasim’den seçmeler), Kutübname (Firdevsî-i Rumî’den, İbrahim Olgun’la), Mehmet Asaf’ın 1909 Adana Ermeni Olayları ve Anıları, Sefînetü’l-Vüzera, Nusretnâme, Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu (9 cilt), Sicilli Osmanî (İbrahim Olgun’la, basılmadı).

MAKALELERİ: Türk Tarih Kurumu Belleten’inde çıkan “Kuzey Irak’ta Osmanlı Hâkimiyetinin Kuruluşu ve Memun Bey’in Hatıraları” (XXXVII/146 [1973], s. 191-230);  “Rusya’nın Mikenos Adasında Konsolosluk Kurma Teşebbüsü ve Bununla İlgili Vesikalar” (XLI/161 [1977], s. 125-135);  “Molla Lutfi ile İlgili Yeni Bir Belge” (XLIV/176 [1980], s. 675-682)
“Lutfi Paşa’yla İlgili Yeni Bir Belge” (XLVI/181 [1982], s. 63-66)

ÇEVİRİ: İbn Sînâ, Urcûze fi’l-manŧıķ risâlesi (İbn Sînâ ve Mantık Risalesi, Ankara, ts.)  Ebû Nuaym el-İsfahânî, Ĥilyetü’l-evliyâ (İslâm Uluları. Peygamberimizin Sahabeleri, Eşleri, Çocukları, Tabiîn, İstanbul 1964)

DİĞER ESERLERİ: Manisa Genel Kütüphanesi Tarih-Coğrafya Yazmaları Kataloğu I. Türkçe Yazmalar Kataloğu (İstanbul 1952), Kıbrıs Sultan İkinci Mahmud Kütüphanesi (Ankara 1964)

Paylaş