12 Ekim 1930’da Lefke/Kıbrıs’ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Lefke’de tamamladı. 1953’te Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nden mezun oldu. Kıbrıs’ta özel bir şirkette çizim teknisyeni ve bir okulda öğretmen olarak çalıştıktan sonra İstanbul’a gitti. 1960 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü’nden mezun oldu. 1963’te Kıbrıs’a döndü. Öğretmenlik, eğitim müfettişliği yaptı. Çeşitli radyolarda, Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi’nde, Girne Amerikan Üniversitesi’nde Lefke Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde çalıştı.

1940 yılların sonlarına doğru başladığı şiir yazma serüveni uzun yıllar devam etti. Türk şiirinin hece ya da aruz ölücüyle yazılmış olsun, gizli bir sesi, iç ahengi olduğuna inana Fedai, Attila İlhan’ın “Fısıltıyla şiir söylemek kahreder beni/Vurgunum yumruk gibi sıkılmış mısralara” diyerek özetlediği görüşünü  kendi estetik anlayışının en özlü anlatımı sayar. Yazılarını 1983’ten itibaren Yeni Kıbrıs, Söz, Varlık ve Kültür Sanat dergilerinde yayımladı. Pek çok ulusan ve uluslararası bilimsel toplantıda edebiyat ve folklor alanında bildiriler sundu. Kıbrıslı fikir ve sanat adamlarının yapıtlarını yeniden basıma hazırlayarak Kıbrıs Türk Kültür hayatına hizmeti geçenlerin unutulmaması gayreti içinde oldu.

Harid Fedai, 1987 Türkiye Kültür Bankası Sanat Ödülü, 1998 Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi Bilim Ödülü, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı 2. Türk Dünyası Türk Dünyası Şerek Ödülü’nü almıştır.

ESERLERİ

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Kıbrıs’ta Masum Millet Olayı (1986), Kıbrıs Müftüsü Hilmi Efendi – Şiirler (1987, ilaveli 2. bas. 2000), Kıbrıslı Aşık Kenzi Divanı I-II-III (1989, 1993), Ruh-i Mecruh (Bekir Azgın’la birlikte, 1993), Fethiyye-i Cezine-i Kıbrıs – Pirî Efendi (1997), Kıbrıs Sanayi Mektebi (1997), Adsız Kitap – Müsevvidzade Osman Cemal Efendi (ortak çalışma, 1997), Lefkoşa Mevlevihanesi (ortak çalışma, 1997), Kıbrıs Tarihi – Ziver Bey (1999), Hatıralar / Fadıl Niyazi Korkut (ortak çalışma, 2000). ŞİİR: Koza (1997). DERLEME: Kıbrıs Efsaneleri – Hikmet Arif Mapolar (1997).

YAYINA HAZIRLAMA: Handî Divanı I (2003), Cümel-i Müntehabe-i Kemal / Kemal’den Seçmeler (2003), Kıbrıs Türk Kültürü Bildiriler (2003), Kaytaz-zade Mehmed Nazım / Yadigar-ı Muhabbet (sözlük, 2004).

ANTOLOJİ: Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (1997).

ÇEVİRİ: Zenda Mahkûmları (Anthony Hope’dan, 1952), Dr. Hafız Cemal Lokmanhekim / Anı-Yaşantı (2001).

GEZİ: Avrupa Seyahat Hatıraları (2008).

Paylaş