HAYATI

15 Şubat 1924’te Konya’da dünyaya geldi. 9 Ekim 2917’de İstanbul’da hayatını kaybetti. İlk şiirlerinde Aşık Fezai mahlası ile C. Rıfkı Eyial imzasını kullandı. Hanım Halıcı ile halı tüccarı Sabri Halıcı’nın oğlu, yazar Mehdi Halıcı (Dr. Cemşid Bender) ve yemek kitapları yazarı Nevin Halıcı’nın kardeşi, milletvekili Emrehan Halıcı’nın babasıdır. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladıktan sonra 1950 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra bir süre Konya’da ticaretle uğraştı. 1957’de yayımı 2000’li yıllara kadar süren Çağrı dergisini çıkarmaya başladı. 1968-1977 yılları arasında Konya senatörü olarak Meclis’te görev aldı. Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu, FUJET ve TÜTAV üyeliğinde bulundu. Konya Kültür ve Turizm Vakfı Başkanlığı yaptı.

Feyzi Halıcı’nın içkinin zararları anketine gönderdiği manzum olan ilk eseri 1937 yılında Son Posta gazetesinde yayımlandı. Daha sonra şiirleri Yedigün, Çınaraltı, Şadırvan, Varlık, Türk Edebiyatı, Hisar, Milli Kültür, Toprak ve Ayda Bir gibi çeşitli dergilerde yer buldu. Fezai mahlası halk şiiri etkisindeki ilk şiirlerinden sonra kendisini yenileyip geliştirdiği kabul edildi. “Genç Kalemler”, “Milli Edebiyat” ve “Beş Hececiler” akımlarına bağlı kaldığı belirtildi. Şiirlerinden bazıları Anna Masala’nın çevirisi ile 1987 yılında İtalya’da Tükçe ve İtalyanca dillerinde basıldı. Feyzi Halıcı hakkında Selçuk Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi’nde mezuniyet ve doktora tezleri hazırlandı. Şairin “Candan Öte” adlı şiiri Selahattin İçli tarafından; “Günaydın, Nar Çiçeğim” adlı şiiri ise Cinuçin Tanrıkorur tarafından bestelendi.

Feyzi Halcı, Mevlana’yı anma törenlerini, aşıklar bayramını ve Türkiye cirit oyunları şampiyonasını düzenledi. Uluslararası yemek kongrelerinde, Mevlana seminerlerinde, Türk halk edebiyatı ve folklor toplantılarında bildiriler sundu. 1966 yılından sonra Konya’da düzenlediği “Konya Aşıklar Bayramı” bu geleneksel edebiyatın Yirminci yüzyılda da canlılığını korumasından büyük rol oynadı. Yemek kongreleri ve bu kongrelerde sunulan bildiriler Türk mutfağı üzerine gerçekleştirilmiş özgün araştırmaların ortaya çıkmasına yol açtı.

ESERLERİ

ŞİİR: Bir Aşkın Şiirleri (1947’de), Masmavi (1952’de), İstanbul Caddesi (1956’da), Günaydın (1957’de), Dinle Neyden (1958’de), Gecenin Bir Yerinde İki Ceylan (1966’da), Selçukya’da Aşk (1967’de), Mesnevi’den Bin Bir Beyit (1982’de), Yaşama Sevinci (1983’te), Feyzi Halıcı’nın İtalyanca Şiirleri (çeviren: Anna Masala, 1987’de), Mevlâna Mesnevi Cilt: 1 (1992’de), Yaylaya Bir Gelin Geldi (Aşık Fezai mahlası ile yazılan, 1998’de), Dörtlemeler 1 (1993’te), Dörtlemeler II (1995’te), Seçme Şiirler (2000’de),

ARAŞTIRMA-DERLEME: Çağrı’da Yeniler (2 Cilt 1962-1963 yıllarında), Saz Şairlerinin Diliyle Atatürk (1981’de), Konya, Tarihî, Kültürü Bilimsel Toplantısı (1984’te), Âşık Şem‘î: Hayatı Eserleri (1982’de), Türk Halk Edebiyatı ve Folklorunda Yeni Görüşler I-II (1985’te), Mevlâna (Türkçe-İngilizce, 1981’de), Mevlâna Celalettin Hayatı, Düşünceleri ve Eserleri (1986’da), Yabancı Yemek Uzmanlarınca Türk Mutfağı (1988’de), Halk Şairlerinin Diliyle Yemek Destanları (1990’da), Ali Eşref Dede’nin Yemek Risalesi (1993’te), Nasreddin Hoca Fıkralarının Şerhi (Mevlevî Şairi Burhan 1994’de), Hünkar Hacı Bektaş Veli’den Özdeyişler (1995’te), Bir Şiirin Hikâyesi (1996’da), Bir Şiirin Hikâyesi II (1999’da), Şiirleşen Bir Ömrün Hikâyesi: Gültekin Samanoğlu (2003’te).

ANTOLOJİ: Bizim Şairler (1952’de), İstanbul ve Fetih Şiirleri Antolojisi (1953’te), Mevlâna Güldestesi (16 Kitap Olarak, 1961-1977 yıllarında), Türk Sanat Musikisi Beste ve Saz Eserleri (1977’de), Mevlâna-Yunus Emre-Nasrettin Hoca-Karamanoğlu Mehmet ve Türk Dili (1977’de), Mevlâna ve Yaşama Sevinci (1978’de), Mevlâna Sevgisi (1981’de), Konya (1984’te), Birinci Milletlerarası Yemek Kongresi (1986’da), Rubailer: Mevlâna Celalettin (1986’da), İkinci Milletlerarası Yemek Kongresi (1988’de), Parlamenter Şairler (1990’da), Üçüncü Milletlerarası Yemek Kongresi (1990’da), Aşıklar Geleneği ve Günümüz Halk Şairleri (1992’de), Dördüncü Milletlerarası Yemek Kongresi (1992’de), Beşinci Milletlerarası Yemek Kongresi (1994’te), Şiirden Besteye (G. Samanoğlu ve İ. Parlatır ile birlikye, 1994’te), TBMM 75. Yıl Ulusal Egemenlik Destanı Yarışması (1995’te), Yunus’un Yolunda Güldeste (Yunus Emre Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ile birlikte, 1995’te), Türk Halk Edebiyatı Bilgi Şöleni (TBMM Kültür Sanat Yayın Kurulu ile birlikte, 1995’de), Pera Palas ve Hasan Süzer (1995’te), Pera Palas Gönül Sohbetleri Güldestesi (A. Özdemir ile, 1996), Ankara Gönül Sohbetleri Güldestesi (A. Satoğlu ve H. Yurdabak ile birlikte, 1996’da), Pera Palas Gönül Sohbetleri II (A. Özdemir ile birlikte, 1998’de), Ankara Gönül Sohbetleri II (A. Satoğlu ve H. Yurdabak ile birlikte, 1998’de), Üstad Neyzen Hayri Tümer’in Ney Üneme Metodu (Kültür Bakanlığı ile, 1998’de), Gönül Sohbetleri Güldestesi III (A. Satoğlu, H. Yurdabak ile birlikte, 1998’de), Folklor ve Halk Edebiyatı Kongresi (Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, 23-25 Ekim 1998 tarihleri arasında), Pera Palas Gönül Sohbetleri IV (A. Özdemir ile birlikte, 1999’de), Konya Şiirleri (1999’da), Gönül Sohbetleri IV (A. Satoğlu ve H. Yurdabak ile birlikte, 2000’de), Mevlâna Güldestesi (Bahar Gökliz ile birlikte, 2000’de), Mevlâna Bilgi Şöleni (2000’de), Şehir Şiirleri Güldestesi (B. Gökliz ile birlikte, 2000’de), Pera Palas Gönül Sohbetleri IV (A. Özdemir ve C. Aslangül ile birlikte, 2000’de), Ana Şiirleri Güldestesi (2000’de), Folklor ve Halk Edebiyatı Kongresi (Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, 27-28 Ekim 2000 tarihleri arasında), Folklor ve Halk Edebiyatı Kongresi (Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, 26-27 Ekim 2001 tarihleri arasında), Halk Şairleri Ana Şiirleri Güldestesi (2002’de).

ÇEVİRİ: Doğuda Tatlıcılık (F. Unger’den çeviri)

GEZİ: Struga Şiir Akşamları (1982’de).

 

Paylaş