HAYATI

Araştırmacı yazar ve şair. 1956 yılında Antalya’ın Akseki ilçesine bağlı Taşlıca’da dünyaya geldi. Emine Hanım ile Mustafa Kurnaz’ın oğlu. Aksu İlköğretmen Okulu’nu (1974) ve Hacettepe Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1979). Mezuniyet tezi “Ali Zelilî/Niyâzü’l- Müznibîn” (1979), yüksek lisans tezi
“Taşlıcalı Yahya Bey Divanında Kozmik Unsurlar” (1981); doktora tezi “Hayalî Bey Divanı’nın Tahlili” (1984) adını taşır. 1989’da doçent, 1995’te profesör oldu. 1986’dan beri Gazi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi. TYB ve İLESAM üyesi. Ankara’da yaşıyor; evli, bir çocuk babası.

Cemal Kurnaz’ın şiir ve makaleleri Hareket, Divan, Töre, Millî Kültür ve Eğitim, Doğuş, Dolunay, Türk Kültürü Araştırmaları, Türk Yurdu, Millî Eğitim, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, Millî Folklor, Dergâh, Türk Dili ve Journal of Turkish Studies dergilerinde yer aldı.

ÖDÜLLERİ
 • Halk ve Divan Şiirinin Müşterekleri Üzerine Denemeler ile 1990 TYB Deneme Ödülü
ESERLERİ

Şiir:

 • Bir Avuç Sevinç, 1992.

Araştırma-İnceleme:

 • Hayalî Bey Divanı’nın Tahlili, Ank.: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1987
 • Türk Kültürü Bibliyografyası, (A. Abdulkadıroğlu ile) Ank.: Türk Kültür Araştırma Ens., 1989
 • Halk ve Divan Şiirinin Müşterekleri Üzerine Denemeler, 1990 (yb Türküden Gazele/Halk ve Divan Şiirinin Müşterekleri Üzerine Bir Deneme, Ank.: Akçağ, 1997)
 • Ahmet Talat Onay, Ank.: Kültür Bakanlığı, 1990
 • Münâcaat Antolojisi, Ank.: Diyanet Vakfı, 1992
 • Divan Edebiyatı Yazıları, Ank.: Akçağ, 1997
 • Üzüm Dedesi Hüseyin Hulusi Efendi: Hayatı ve Şiirleri, (M. Tatcı ile) Ank.: Kızılcabölüklüler Yardımlaşma
  ve Çevre Güzelleştirme Derneği, 1997
 • Türk Edebiyatında Hû Şiirleri, (M. Tatcı ile), Ank.: Reyhan, 1999
 • Yesevilik Bilgisi, (M. Tatcı ile), Ank.: MEB, 2000
 • Osmanlı Dönemi Kırım Edebiyatı, (H. Çelik ile), Ank.: Kültür Bakanlığı, 2000
 • Bayburtlu Celali ve Şiir Dünyası, (M. Tatcı ile), Ank.: MEB, 2000
 • Bir Mektebe Uğradım Kuş Dilini Okurlar – Türk Edebiyatında Şathiyye, (M. Tatcı ile), Ank.: Akçağ,
  2001
 • Eski Türk Edebiyatı, Ank.: Bizim Büro, 2001
 • Halk Şiiri ve Divan Şiiri Müşterekleri, Ank.: Bizim Büro, 2003
 • Divan Dünyası, Ank.: Bizim Büro, 2003
 • Türküden Şiire, Ank.: Bizim Büro, 2003

Çevriyazı-Derleme:

 • Osmanlı Şairleri (Muallim Naci), Ank.: Kültür Turizm Bakanlığı, 1986
 • Şeyhî Divanı, (M. İsen ile) 1990
 • Makâlât-ı Seyyid Hârûn (Abdulkerim bin Şeyh Mûsâ), Ank.: Türk Tarih Kurumu, 1991
 • Sarı Çiğdemler (Ahmet Talât Onay), Ank.: MEB, 1993
 • Divan Edebiyatının Bazı Beyitlerinin İzahına Dair Edebî Mektuplar (Tahir Olgun), Ank.: Akçağ, 1995
 • Millî Mücadele Yazıları (Ahmet Talât Onay; Ş. Kurnaz ile), Ank.: MEB, 1995
 • Çilehane Mektupları (Tahir Olgun; G. Erişen ile) Ank.: Akçağ, 1996
 • Türk Halk Şiirinin Şekil ve Nev’i, Ank.: Akçağ, 1996
 • Türk Şiirlerinin Vezni (Ahmet Talât Onay) Ank.: Akçağ, 1996
 • Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı (Ahmet Talât Onay), Ank.: MEB, 1996
 • Türkiye (Reşat İzbırak), Ank.: MEB, 1996
 • Safahat (Mehmet Akif Ersoy; ortak) 1996
 • Müslümanlıkta İbadet Tarihi (Tahir Olgun), Ank.: Akçağ, 1998
 • Ölümünün Ellinci Yılında Belgelerle Orhan Veli, (M. Tatcı ile), Ank.: MEB, 2000
 • Ümmi Divan Şairleri ve Enveri Divanı, (M. Tatcı ile), Ank.: MEB, 2001
 • Tasavvufi Gelenekte Miyarlar ve Karabaş-ı Veli’nin Miyar’ı, (M. Tatcı ile), Ank.: Bizim Büro, 2001
 • Giritli Salacoğlu Mustafa ve Mesnevileri, (M. Tatcı ile), Ank.: MEB, 2001.

KAYNAKÇA: Işık, 396; Türküden Gazele, Ank., 1997; Kim Kimdir, 481

Paylaş