HAYATI

XVI. yüzyıl Mevlevi şairlerinden. Bosna, Yenipazarlı’dır. Yaşamı üzerine bilinenler sınırlı. Yaşadığı çağın bilginlerinden biri olduğu ve Farsçayı iyi bildiği belirtilen Vahdeti, 1578’de Bağdat’a gelmiş, oradan da imamları ziyaret etmek için Hicaz’a gitmek amacı ile Basra’ya geçmiş. O sıralarda Basra valisi olan Mehmet Paşa’nın hizmetine girmiş ve divan katibi olmuştur. Daha sonra paşa ile birlikte Anadolu’ya gitmiştir. Bir beytinden anlaşıldığına göre bir süre İstanbul’da da bulunmuş ve bu dönemde Baki ile de tanışmıştır.

Şiirlerinden, Caferi olduğu ve Hurufiliğe bağlandığı anlaşılan Vahdeti’nin, Mevlevi halifelerinden olan Ali Dede’nin müritlerinden biri olduğu da sanılmaktadır (A. Gölpınarlı). Adı, yalnız Ahdi Tezkiresi’nde geçer. Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan Divan’ın (Haşim Paşa kitapları, n:85) ona ait olduğu belirtilse de Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu’nda Vahdeti Baba adı ile kayıtlıdır. Hayret-i Ali’nin sözlerini kapsayan eseri Nazm-ı Sad Kelime-i Hazret-i Ali adlı bir ahlaki yapıtın da kendisinde bulunduğunu belirten A. Sırrı Levend ise (Türk Dil Kurumu, Belleten, 1963, s:104) yalnız yazarın adını vermiş, anmış olduğu Vahdeti’nin ise yaşadığı dönemi dahi belirtmemiştir.

ESERLERİ
  • Divan
  • Nazm-ı Sad Kelime-i Hazret-i Ali

KAYNAKÇA: A. Gölpınarlı, Mevlana’dan sonra Mevlevilik, s:285-86, Vahdeti Baba

Paylaş