HAYATI

Gazeteci ve yazar. 1864 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 28 Temmuz 1930’da İstanbul’da yaşama veda etti. Bazı yapıtlarını Osman Galib, Galib Kadri, Çatlak Zurna, Mırnav imzaları ile kaleme aldı. Mülkiye Mektebi’nde okurken ziraat öğrenimi yapmak üzere Almanya’ya gönderildi. Hastalık nedeniyle geri döndü, Babıâli Tercüme Odası’nda çalışmaya başladı. Bir süre sonra memurluktan ayrılarak gazetecilik mesleğini
seçti. Mirat-ı Âlem, Saadet, Tercüman-ı Hakikat, Sabah gazetelerinde çalıştı. Tarik gazetesinin (1886-92), II. Meşrutiyet’in ilanından sonra bir ara Servet-i Fünun’un başyazarlığını yaptı. Bir süre Mülkiye Mektebi’nde usul-i maliye muallimliği görevinde bulundu. Şûra-yı Ümmet ve Abdullah Zühtü’nün kurduğu Yeni Gazete’de yazılar yayımladı. İstanbul Matbuat Cemiyeti’ne ilk kurulduğu yıl başkan seçildi (1916). Öldüğünde Türk basınının emektarı, “Şeyhü’l-Muharririn” unvanı sahibiydi. Evli, iki çocuk babasıydı. Telif ve çeviri olarak pek çok yapıtı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları basılmıştır. Gaboriau, Wesley, Coppée, Ohnet, Feuillet, Malot, Hermant, Collins gibi isimlerden, popüler romanlar da çeviren Mahmut Sadık, kendine ait telif romanı olan Tekâmül’ün konusu, devrin moda cereyanlarından sosyal Darwinizm’dir.

ESERLERİ

Yazılar:

  • Takvimden Yapraklar, Matbaa-i Hayriye, 1329/1913.

Roman:

  • Tekâmül, Matbaa-i Hayriye, 1328/1912
  • Rüşvet, ?
  • Sevda, ?
  • Kalb-i Şeyda, ?

KAYNAKÇA: Gövsa, 236; Ahmet İhsan, “Mahmut Sadık ve Servetifünun”, Servetifünun-Uyanış, S. 1173-88 (7 Ağustos 1930), s. 146-149; Artan, 28; Kurdakul, Sözlük, 404; M. Kutlu, “Mahmud Sadık”, TDEA, VI, 117, Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), Gündüz Artan / Takma Ad – Soyadı – Rumuz Dizinleri (1994), Şahin, Seval (2008). “Amerikan Irkını Ehlileştiren Türk Şefik Mahmud Sadık’ın Tekâmül Romanı Üzerine”, İlmî Araştırmalar, (25). 139-148.

Paylaş