1886 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1958 yılında İstanbul’da hayatını kaybetti. Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi ve Galatasaray Lisesini bitirdi. Güzel Sanatlar Akademisinde başladığı yükseköğrenimini yarım bıraktı. Bir süre memurluk yaptıktan sonra 1939 yılında milletvekili seçilerek meclise girdi.

1908 yılından itibaren yazar ve yazı işleri müdürü olarak Tasvir-i Efkar, Yeni Gün, Tercüman-ı Hakikat, İkdam ve Cumhuriyet gazetelerinde çalıştı.

ESERLERİ

Kanatların Zaferi, Deniz (1932), Gemi (1932), Mülâzim Romanı (1936), Dünkü, Bugünkü, Yarınki İstanbul (1947), Türk Denizciliği (1947), Mazlum Şehzade Cem (oyn., 1909)

Ayrıca, Türk denizciliği üzerine yayınlanmış başka eserleri de bulunmaktadır.

Paylaş