HAYATI

Edebiyat araştırmacısı, akademisyen ve yazar. 5 Mayıs 1939 günü Aydın’da dünyaya geldi. Bazı yapıtlarını Günay Alpay ve Günay Alpay Kut imzası ile kaleme aldı. Meliha Hanım ile veteriner İsmail Hakkı Alpay’ın kızı. İlk ve orta öğrenimini Aydın’da tamamladı (1956); İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Asistan olarak girdiği aynı bölümde yüksek lisans ve doktorasını yaparak 1970’e kadar çalıştı. Daha sonra
Chicago Üniversitesi’nde profesör yardımcısı olarak görev yaptı (1970-78); Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu İstanbul sorumlusu olarak çalıştı (1978-81). 1981’de öğretim görevlisi olarak girdiği Boğaziçi Üni. Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 1988-2006 yılları arasında bölüm başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yaptı. İstanbul’da yaşıyor; evli.

Günay Kut’un “Zati ve Şem’ü Pervane Mesnevsi” başlıklı ilk yazısı 1961’de Türk Dili ve Edebiyatı dergisinde çıktı. Sonraki yıllarda ürünleri Belleten, Türklük Bilgisi Araştırmaları, Türk Dili, Kaynaklar, Dergâh, Türk Edebiyatı, Tarih ve Toplum, MÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi, İlmi Araştırmalar, Yeni Türkiye, Ludingirra, Simurg, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Çevren, Millî Kültür, İÜ Tarih Dergisi, GösteriHalk Kültürü dergileri ile yabancı dergilerde yer aldı.  TDEA ve DİA’nın yayın kurulu üyeliklerinde bulundu; bu ansiklopedilerde yazarlık yaptı. Yurt içi ve dışındaki çeşitli kongre ve toplantılarda bildiriler sundu.

ESERLERİ
 • Contemporary Turkish Short Stories an Intermediate Reader, (R. L. Chambers ile) Mineapolis ve Chicago: Bibliotheca Islamica, 1977 (örnek metinlerle Türkçe öğretimi)
 • Heşt Behişt: The Tezkire by Sehi Beg an Analysis of the First Biografical Work on Ottoman Poets With a Critical Edition Based on MS. Süleymaniye Library, Ayasofya 3544, Cambridge, Mass.: Harvard Uni. Priting Office, 1978 (metin yayımı)
 • Ormanda Yaşam (Das Leben im Wald; çev. Z. Sayın), İst.: YKY Bankası, 1983 (Kelile ve Dimne’den Türkçe-Almanca)
 • Yazma Eserlerde Vakıf Mühürleri, (N. Bayraktar ile) Ank.: Kültür Bakanlığı, 1984
 • Et-Terkibat fi tabhi’l-hulviyyât (Tatlı Pişirme Tarifleri), Ank.: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1986 (metin yayımı); Tercüman Gazetesi Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Kataloğu, İst.: Tercüman Gazetesi, 1989
 • Orhan Şaik Gökyay: Hayatı ve Eserleri, Ank.: Kültür Bakanlığı, 1989
 • Mir’ât-ı İstanbul: Asya Yakası (Mehmet Raif; H. Aynur ile), İst.: Çelik Gülersoy Vakfı, 1996
  (notlarla metin yayımı)
 • Türk Lehçeleri Üzerine Bir Deneme, (E.Karabacak ve N.Altun ile) İst.: Boğaziçi Ünv., 1999
 • Şinasi Tekin’in Anısına, (F. Büyükkarcı Yılmaz ile) İst.: Simurg, 200
 • Yazmalar Arasında, İst.: Simurg, 2006

KAYNAKÇA:  BF (15 Şubat 2000); “Kut, Günay (Alpay)”, TDEA, VI, 15-16; Kim Kimdir, 485

Paylaş