HAYATI

Şair, folklor ve halk edebiyatı araştırmacısı. 1920 yılında Tokat’ta dünyaya geldi. 14 Mart 1995 günü İstanbul’da yaşama veda etti. Tam adı İbrahim Niyazi Aslanoğlu. Bazı yapıtlarını Halil Dumluca, Niyazi Kolgu ve Muharrem Türkmen imzaları ile kaleme aldı. Emine Hanım ile Aslanoğlu Osman Efendi’nin oğludur.

İlk ve orta öğrenimini Tokat’ta tamamladı. 1944 yılında Sivas Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. Daha sonra Siirt, Divriği ve Sivas merkezde öğretmen olarak çalıştı. Halkevleri tarafından 1940’lı yıllarda yapılan halk edebiyatı örneklerini derleme ve toplama çalışmalarına katıldı. Sivas’ta aylık olarak Sivas Folkloru aldı bir dergi yayımladı. 1975 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Emekliliğinden sonra İstanbul’a yerleşen İbrahim Aslanoğlu burada Sivas Folkloru dergisinin anlayışında ve boyutunda 1979-99 yılları arasından toplam  96 sayı yayımlanacak olan Türk Folkloru dergisini çıkardı.

İbrahim Aslanoğlu’nun ilk ürünü henüz ortaokul son sınıf öğrencisiyken Tokat’ta yayımlanan Yeşilırmak gazetesinde çıktı. Daha sonra ürünleri 4 Eylül, Yayla, Yeni Mecmua, Yapı, Sivas, Millet ve İleri Yurt dergileri ile başta Ülke olmak üzere Sivas’ın yerel gazetelerinde yer aldı.

Aslanoğlu’nun çalışmaları İç Anadolu Bölgesi’nde yetişen aşıklar ve Alevi-Bektaşi şairler üzerine yoğunlaşmıştır. Pir Sultan Abdal geleneğinin  tek bir şair ile oluşamayacağını, aynı ya da benzer mahlaslar kullanan ve şimdilik ancak altısı ayrıştırılabilen şairler zincirinin varlığıyla açıklanabileceğini ortaya koymuştur. İbrahim Aslanoğlu, ayrıca Şah İsmail’in Hatayi mahlaslı, aruz ölçüsü ve Azeri Türkçesi ile şiirlerle oluşturduğu Divan’ını da yayımladı.

Türk Folklor Araştırmaları onursal üyesi olan İbrahim Aslanoğlu, 1981’de Müzik-San Vakfı Türk Folkloruna Hizmet Ödülünün; 1981’de Folklor Araştırmaları Kurumu İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülünün; 1995’de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin Onursal Bilim Doktorluğu unvanının sahibi oldu.

ESERLERİ

 • Cıvıltılar (1962)
 • Divriği Şairleri (1964)
 • Her Yönden Sivas (1964, 1965, 1979)
 • Âşık Veysel (1964, 1967)
 • Sivas Halk Şairleri Bayramı (1965)
 • Seyit Türk (1967)
 • Külşahzade Rahmi, (1967)
 • XIX. Yüzyıl Bektaşî Şairi Kul Himmet Üstadım/Yaşamı, Kişiliği ve Şiirleri (1976, 1995)
 • Yalınkat (Sel Selimi- 1978)
 • Pir Sultan Abdallar (1984, 1997)
 • Âşık Velî Hayatı-Kişiliği-Deyişleri (1984)
 • Söz Mülkünün Sultanları (1985)
 • Şah İsmail Hatayi ve Anadolu Hatayileri (1993)
 • Kul Himmet (1997)

KAYNAKÇA: Atilla Özkırımlı / “Pir Sultan Abdallar” (Cumhuriyet, 19 Haziran 1986), TBE Ansiklopedisi (2001)

Paylaş