HAYATI

Ressam, gazeteci ve yazar. 1898 yılında Gelibolu / Çanakkale’de dünyaya geldi. 8 Mayıs 1987’de İstanbul’da hayatını kaybetti. Tam adı Elif Naci Kalpakçıoğlu’dur.

İlkokulu çocukluğunu geçtiği Edirne’de tamamlayan Elif Naci, orta eğitimini Vefa Sultanisinde tamamladı. Daha sonra Sanayi-i Nefise Mektebi’den (Güzel Sanatlar Akademisi) mezun oldu. Burada İbrahim Çallı’nın öğrencisi oldu. 1930 yılında ilk kişisel sergisini açtı. 1933’te beş arkadaşı ile birlikte D grubunu kurdu. Bu grubun yurt içi ve yurt dışı tüm sergilerinde yer aldı. Bir yandan Klee, Braque gibi Batılı sanatçılardan, bir yandan da ünlü hattatlardan yararlanarak bir bileşime ulaşma çabası içinde oldu. Sonradan kimi dönemlerinde figüratif, izlenimci tablolar, kimi dönemlerinde soyut resimler yaptı. 1937 yılında Türk ve İslam Eserleri Müzesi ardından Topkapı Sarayı Müzesi müdür yardımcılığı görevlerinde getirildi. 13 Temmuz 1963’te kendi isteği ile emekliye ayrıldı.

Elif Naci Milliyet, İkdam, İleri, Tan ve Cumhuriyet gazetelerinde kırk yıl görev yaptı. 1940 yıllarda CHP’nin görevlendirdiği ressamlardan biri olarak Balıkesir’de görev yapmış; Balıkesir Postası ve Balıkesir Halkevi’nin dergisi Kaynak’ta da birden fazla yazı yayımlatmıştır. 1982 yılında kendisine Devlet Onur Plaketi verildi. 1984’te Gazeteciler Cemiyetinden Bir Ömür, Türkiye Gazeteciler Sendikasından Emek Şükranı ile Basın Yayın Genel Müdürlüğü’nden Hizmet Belgesi ödüllerini aldı. Elif Naci, gazeteciliğini Cumhuriyet gazetesinin arşiv memuru olarak hayatının son yıllarına kadar sürdürdü.

ESERLERİ

ARAŞTIRMA – RESİM:

  • On Yılda Resim 1923-1933 (1933’te)
  • Şarkta Resim (1943’te)
  • Elif’in 60 Yılı Resimde ve Basında (1976’da).

ANI:

  • Anılardan Damlalar (1981’de).

KAYNAKÇA: Mehmet Nuri Yardım / Edebiyatımızın Güleryüzü (2002’de), A: Türkiye Ansiklopedisi (c. iki, s. 528-529, 1974’te), Erhan Karaesmen / Elif Naci (Gösteri Dergisi, 1981’de), Yurt Ansiklopedisi (c. I, 1982’de), Zahir Güvemli / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 11, sayfa: 38-39, 1995), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (altıncı bas. 1999’da),  İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990’de ve 1998’de) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001’de ve 2004’te) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005’te) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007’de ve  2009’da) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. dört, 2013’te) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013’te)

 

Paylaş