1923’te Sivas’ta dünyaya geldi. 27 Kasım 1962’de Ankara’da hayatını kaybetti. Zehra Hanım ile tüccar Sabri Bey’in oğludur. Kabataş Erkek Lisesi’ni ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Yurdun çeşitli bölgelerinde savcılık, yargıçlık, serbest avukatlık, Halk Bankası’nda hukuk müşavirliği ve müfettişliği gibi görevlerde bulundu. Resimleri ölümünden sonra sanat kolu üyesi olduğu Ankara Türk Devrim Ocağı’nda sergilendi.

Kaynak, Dost, Mavi, Varlık dergilerinde yayımladığı şiirleri ile tanındı. Hiçbir tiyatroda sahnelenmeyen “Fincanlar”, “Kürk Manto”, “Madenci” ve “O Yalnız Aşktır” adlı oyunları kız kardeşi Hatice Tyler ve şair Osman Numan Baranus tarafından Ankara Devlet Tiyaroları arşivinden alınarak yayımlandı.

Sunullah Arısoy, Zihni Hazinedaroğlu hakkında:” “Zihni, son yıllarda şiirini soyuta yöneltmişti. Sanıyorum ki bu yöneliş ‘İkinci Yeni’ adı verilen çabanın çıkışından önce başlamıştı. Zihni şiirinde soyuta yönelmişti ama, anlamı silkip atmamıştı. Son şiirlerinin hiçbirine ad koymuyordu. Uzun da değildi şiirleri. Çoğunluğu dörtlük dizelerdi. Zihni iyi felsefe bilirdi. Şiirini, kişiliğini yapan anlayış ve görüşünün, açıkçası felsefesinin üzerine oturmak çabasında idi. ‘Gölgesiz’ adlı ikinci şiir kitabıyla ondan sonra yazdıklarının tümünde bu tutumu açıkça görülür sanıyorum… Zihni şiiri, resmi, oyunları, kişiliği ve bütün yaşantısıyla bir sanatçıydı. Bilinmekten, ünden neredeyse korkar gibi kaçan bir alçak gönüllülük ve içine dönüklük içinde yaşayan bir sanatçı” değerlendirmesini yapmıştır.

ESERLERİ

ŞİİR: Ellerimizle Yaşıyoruz (1950), Gölgesiz (1960), Balkıyan Karanlık ve Kardeşçesine (Derleyen: Osman Numan Baranus, 1980).

OYUN: Dört Oyun / Fincanlar – Kürk Manto – Madenci – Bir Odada Üç Kişi (Derleyen: Osman Numan Baranus, 1981).

Paylaş