HAYATI

Araştırmacı-yazar ve tarihçi. 20 Eylül 1930’da İstanbul’da dünyaya geldi. 9 Şubat 2012’de Ankara ’da tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Asıl adı Abdullah Tahsin Yılmaz’dır. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Eğitimi devam ederken bir taraftan da konservatuarda devam etti. Bu dönemde Sadeddin Arel, Dr. Suphi Ezgi, Sadettin Nüzhet Ergin gibi pek çok değerli isimden özel dersler aldı. 1950’de Paris’e giden Yılmaz Öztuna, burada Paris Üniversitesi ve Sorbonne Üniversitesinde Siyasal Bilgiler öğrenimi gördü ve müzik dersleri aldı. 1960’ta yurda döndü ve gazeteciliğe başladı. Hayat dergisinde sırası ile redaktör, yazı işleri müdürü ve genel yayın müdürü olarak çalıştı.

1969’da seçimlerinde AP’den İstanbul vekili olarak TBMM’de bulundu. Sonraki yıllarda TRT denetleme, repertuar ve eğitim kurulu üyelikleri ile İTÜ Türk Musikisi Tarih öğretim üyeliği ve Devlet Klasik Türk Musikisi Korosu yönetim kurulu üyelisi olarak görev yaptı.

Yılmaz Öztuna’nın ürünleri Hayat, Tercüman, Son Havadis ve Dünya gibi pek çok dergi ve gazetede yer aldı. Yazarın şiirlerinden bazıları ise bestelendi. Öztuna, stanbul Gazeteciler Cemiyeti, Ankara Aydınlar Ocağı, Ana­dolu Kulübü, Yahya Kemal’i Seven­ler Cemiyeti, Müsteşrikler Cemiyeti, WACL, APACL, NATO Parlamenterler Birliği, Parlamentolar Arası Türk-Japon, Türk-Kore, Türk-Suudi Dostluk Cemiyetleri, Avrupa Konseyi Derneği üyesiydi.

ÖDÜLLER
 • Hava Kuvvetle­ri Komutanlığı Şildini (1970)
 • Türkiye Millî Kültür Vakfı Büyük Ödülünü (1970)
ESERLERİ
 • 1902 Ankara Muharebesi, Bayezid ile Timur’un ölümü ve Fetret Devri (1946)
 • Türk Musikisi Lügati (1949- 5.5)
 • Dünya Tarihi (1963)
 • Türkiye Ansiklopedisi (Prof. Metin Tuncel’le birlikte, 1964)
 • Türkiye Tarihi (12 cilt, 1964-67)
 • Vilayetlerimizin Tarihi (1968)
 • Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikâyeleri (1969)
 • Türk Tarihinden Yapraklar (1968’te İstanbul Radyosu’nda yaptığı konuşmalardan derleme, 1969)
 • Resimlerle 93 Har­bi (1877-78 Türk-Rus Savaşı, 1969)
 • Türk Bestecileri Ansiklopedisi (1969)
 • Türk Musikisi Ansiklopedisi (1969)
 • Resimlerle Türkiye Tarihi (1970)
 • Bü­yük Türk Sözlüğü (Muharrem Ergin ile birlikte), Havacılık Tarihinde Türkler (Y. Kansu ve Şensözle birlikte, 1970)
 • Türk Musiki Klasikleri (1972)
 • Osman­lı Tarihi ve Medeniyeti (ders notları, 1976)
 • Tarih Lise II (1976)
 • Osmanlı İmparatorluğu (1972)
 • Türk Musikisi Tarihi (ders notları, 1977)
 • Büyük Tür­kiye Tarihi (1977)
 • Bir Darbenin Ana­tomisi (1984)
 • Sadeddin Arel (1986)
 • Osmanlı Devleti Tarihi (2 cilt, 1986, )
 • Hacı Arif Bey (1986-87)
 • Osmanoğulları ve Türk Musikisi (1987)
 • Rumelini Kaybımız (1990; Avrupa Türkiyesi’ni Kaybımız – Rumeli’nin Elden Çıkışı adıyla, 2011)
 • Büyük Osmanlı Tarihi (10 Cilt, 1994)
 • Tarih Sohbetleri I-II (1998)
 • Osmanlı Hareminde Üç Haseki Sultan (Safiye Sultan, Kösem Mahpeyker Sultan, Hadice Tarhan Sultan, 2000)
 • Osmanlı Devleti Tarihi I,II (2004)
 • Tanzimat Faşaları Ali ve Fuad Paşalar (2006)
 • Tarih ve Politika Ansiklopedisi (2006)
 • II. Sultan Mahmud (2006), Yavuz Sultan Selim (2006)
 • Kanuni Sultan Süleyman (2006)
 • Türk Tarihinde Ordu Faktörü (2007)
 • Genç Osman ve IV. Murad (2008)
 • II. Abdülhamid Zamanı ve Şahsiyeti (2008)
 • Barbaros Hayrettin Paşa’nın Hatıraları (2007)
 • Kanuni Sultan Sü­leyman, Türkler Araplar Yahudiler (2007)
 • Tarih Sohbetleri III (2010)
 • Tarihçi Gözüyle Sohbetlerle Tarihin Lezzetine Varmak (2010)
 • Cumhuriyet Dönemi Öncesinde Türkler (2011).

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013

Paylaş