HAYATI

Türk tarihi ve kültürü araştırmacısı. 1939 yılında Kars’ta dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini doğduğu şehirde  tamamladı. 1962’de Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden; 1987’de ise Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1989’da Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde “Doğu Anadaolu’da Eski  Türk İnançlarının İzleri” başlıklı tezi ile yüksek lisans derecesi aldı. 1992’de Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ana Bilim Dalı’nda “Şark Meselesi Işığında Şeyh Sait Olayı, Karakteri, Döneminde İç ve Dış Olayları” adlı çalışması ile bilim doktoru ünvanını aldı. Başbakanlıktan emekli olan Yaşar Kalafat, uzun yıllar ASAM’da Kafkasya Araştırmaları Masası Başkanı ve ASAM Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Yaşar Kalafat’ın makaleleri 1988 yılından itibaren Millî Folklor, Avrasya Dosyası, Türk Kültürü, Erciyes, Türk Dünyası Tarih Dergisi, İçel Kültürü, Türk Kültürü, Türk Dünyası Araştırmaları, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Isparta, Millî Folklor, Türk Folkloru, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Bayburdun Sesi, İslam ve Kültür Araştırmaları dergilerinde yayımlandı. Yurtiçi ve yurtdışında pek çok sempozyum katılan Kalafat, bu sempozyumlarda bildiriler sundu.

ESERLERİ

ARAŞTIRMA-İNCELEME:

 • Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançları İzleri (yüksek lisans tezi, 2 cilt, 1990)
 • Türko Kürtlerde Uygarlık ve Ağızlar Hakkında Düşünceler (Prof. Dr. Mehlika Aktok Kaşkarlı ile, 1991)
 • Karşılaştırmalı Halk İnançları, Azerbaycan – Doğu Anadolu (Doç. Dr. Zeynelabidin Makas ile, 1993)
 • Makedonya Türkleri (Türkmenler, Torbeşler / Türkbaşlar, Çenkeriler ve Yörükler Arasında Yaşayan Türk İnançları, 1994)
 • Güney Türkistan’dan Türkiye’ye Meseleler ve Türk Kültür Kimliği (1995)
 • Manas’ın 1.000. Yılında Uluğ Türkistan Notları (Özbekistan -Türkmenistan -Kırgızistan, 1995)
 • Kuzey Irak’ta Karşılaştırmalı Türk Halk İnançları (Ahmet Doğan ile, 1995)
 • İslâmiyet ve Türk Halk İnançları (1996)
 • Özbekistan – Anadolu Karşılaştırmalı Türk Halk İnançları (Prof. Dr. Malik Muratoğlu – Cevdet Türkeroğlu ile, 1996)
 • Karşılaştırmalı Bayır – Bucak Türkmen Halk İnançları (1996)
 • Anadolu Türk Halk Suzmi – Zazalar Kırmanç ve Türkmenler (Erzurum Ziyaret Yerlerinin Tasni ve Halk Bilimi İtibariyle Önemi, 1997)
 • Avrasya Türk Halk Sufızmi-1 (Kırgızistan – Özbekistan- Türkmenistan, 1997)
 • Kuzey Afganistan Türkleri [Özbekler Türkmenler, Hazaralar-Afşarlar-Kazaklar] ve Karşılaştırmalı Halk İnançları (1998)
 • Kuzey Azerbaycan Doğu Anadolu ve Kuzey Irak’ta Eski Türk Dini İzleri, Dini Folklorik Tabakalaşma (1998)
 • Abay’ın 150. Yılında İpek Yolu Güzergahları Bayır-Bucak / Nahçıvan / Türkmenistan / Kırgızistan / Kazakistan / Özbekistan [Kuzey Afganistan, Güney Türkistan] (1997)
 • Kırım – Kuzey Kafkasya / Sosyal Antropoloji Araştırmaları (Kırım-Dağıstan-Kuzey Kafkasya Gezi Notları ve Türk Halk İnançları, 1999)
 • Güney Kafkasya / Sosyal Antropoloji Araştırmaları (Kuzey Azerbaycan- Gürcistan Nahçıvan Gezi Notları ve Türk Halk İnançları, 2000)
 • Türk Dünyası Karşılaştırmalı Türkmen Halk İnançları Sosyal Antropoloji Araştırmaları (Afganistan, Özbekistan, Türkmenistan, Nahçıvan- Azerbaycan, Kafkasya, İran, Irak, Suriye, Anadolu, Makedonya, 2000), Bakü Ceyhan Kültür Hattı / Sosyal Antropoloji Araştırmaları (2000)
 • Türk Dünyası Halk İnançları Teori ve Metot (2001)
 • Karaçay-Balkarlar: Tarih, Toplum ve Kültür (Ufuk T. ile, 2003), Şamanizm (2004
 •  İran Türklüğü (2005)

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013)

Paylaş