HAYATI

Şair ve yazar. 1898’de İstanbul’da dünyaya geldi. 3 Temmuz 1962 günü İstanbul’da yaşama veda etti. Rize eski mutasarrıflarından, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Erzurum mebusu olan Belekzade Yusuf Ziya Bey ile Hicaz fırkası kumandanı Yahya Paşa’nın kızı Lütfiye Hanım’ın oğludur. Şeker Ali Paşa’nın ise yeğenidir.

İlköğrenimini Cerrahpaşa Mahalle Mektebi, Şemsülmaarif, Tefeyyüz ve Ravzatülmaarif iptidaîlerinde yapan Yahya Saim Ozanoğlu, liseyi Galatasaray Sultanisi’nde okudu. Daha sonra Darülfünun Edebiyat Şubesi’nde yükseköğrenimini tamamladı. I. Dünya Savaşı yıllarında, Harbiye Nezaretinde kâtip olarak askerliğini yaptı. Terhis olduktan sonra çeşitli okullarda Türkçe öğretmeni olarak çalıştı. Ardından 1920’de Haydarpaşa Hastanesi Karantina Müdürlüğü ve 1921’de Darüleytamları Genel Müdürlüğü memurluğu görevlerinde bulundu. 1923’te tekrar öğretmenlik yapmaya başlayan Yahya Saim Ozanoğlu, on yıl kadar Konya, Kayseri, Trabzon ve İstanbul’da öğretmenlik yaptıktan sonra İstanbul’a döndü. Son olarak görev yaptığı Haydarpaşa Lisesi’nden emekliye ayrıldı.

Edebiyat yaşamına dayısı Şeker Ali Paşa’nın etkisiyle başlayan Yahya Saim Ozanoğlu’nun henüz on yedi yaşındayken kaleme aldığı ilk şiiri “Geceler” 1915’te Kadın dergisinde çıktı. Ozansoy’un ilk şiir kitabı ise on sekiz yaşındayken yayımlandı. Yazı ve şiirleri 1918’den başlayarak Fağrur, Milli Mecmua, İçtihat, Yeni Adam, Donanma, Küçük Mecmua (Diyarbakır) ve Türk Yurdu gibi pek çok dergide yer aldı. Ozanoğlu, şiirlerinde aruz ve hece vezinlerini büyük bir ustalıkla kullandı. Yapıtlarında vatan sevgisi, milli mücadele ve cumhuriyet gibi konuları işledi. Yahya Saim Ozanoğlu’nun yayımlanmış şiirlerinden başka piyes ve öykü türünde kaleme aldığı eserleri de bulunmaktadır.

ESERLER

ŞİİR:

 • Hilalin Gölgesinde: Çanakkale-Kutü’l Amare Zafer Destanı (1916)
 • Memleket İlhamları (1919)
 • Leyla’nın Ölümü (1922)
 • Mayıs Gecesi (1923)
 • Kral Edib (1924)
 • Mahşerde Sabah (1925)
 • Çin Masalı (1927)
 • Çoban Ateşi (1928)
 • Çoban Ateşi II (1928)
 • Gül ve Lale Bahçelerinde (1931)
 • Çoban Ateşi III: Süngülerin Gölgesinde (1933)
 • Bugünün Destanı (1939)
 • Bezm-i Rindan (1962).

KAYNAKÇA:  İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013), TDE Ansiklopedisi (c. VII, 1990), Mehmet Behçet Yazar / Edebiyatçılar Alemi – Edebiyatımızın Unutulan Simaları (yay. haz. Mustafa Everdi, 1999), Arslan Tekin / Edebiyatımızda İsimler ve Terimler (2. bas.1999), TBE Ansiklopedisi (c. 2, 2001), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002)

 

 

Paylaş