HAYATI

Cumhuriyet devri şair ve yazarlarından. 1909 yılında Sivas’ta dünyaya geldi. 8 Ocak 1979 günü Eskişehir’de yaşama veda etti. Bazı yapıtlarını Ahmet Yılmaz, Çağatay ve O. Tekin imzaları ile kaleme aldı. Hayriye Hanım ile Ömer Lütfi Bey’in oğlu, öğretim üyesi Cem Aşkun’un babasıdır.

İlkokulu Sivas’ta bitiren Vehbi Cem Aşkun, Sivas Sultanisi’nde başladığı ortaöğrenimini İzmir Erkek Öğretmen Okulu’nda 1930 yılında tamamladı. Merzifon’da yedi yıl öğretmen olarak çalıştıktan sonra, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nü de bitirerek 1938’de ortaokul ve lise öğretmenliğine geçti. Aşkun, son olarak Eskişehir Atatürk Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği yaptı. Otuz dokuz yıl öğretmen olarak çalıştıktan sonra kendi isteği ile emekliye ayrıldı.

Vehbi Cem Aşkun’un i lk eseri “Şahlanan Yıldırım” 1929 yılında İzmir’de Anadolu gazetesinde yayımlandı. Daha sonra yapıtları Hizmet, Ahenk, Yeni Asır, Halkın Sesi, Anadolu Gazetesi, Fikirler, Sivas Postası, Ülker, Çığır, Dikmen, Sanat Gazetesi, Ulus gibi pek çok dergi ve gazetede yer aldı.

Vehbi Cem Aşkun’un çalışmalarında özellikle halk edebiyatı araştırmaları üzerine yoğunlaştı. Bu çalışmalarının yanı sıra şiir, oyun, öykü ve roman türlerinde de eserler verdi. Uzun yıllar Halkevleri’nde çalışan Aşkun, Taşan, 4 Eylül ve Yayla dergileri ile Kızılırmak ve Ülke gazetelerinin yöneticilik görevini de üstlendi. Aşkun’un “Çocuklara Şiirler” adlı kitabı ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Çocuklar İçin 100 Temel Eser arasına alındı. Şiirlerinde hece ölçüsünü kullanan yazar, yapıtlarının konusunu ise milli duyguları ve kahramanlık öykülerinden aldı. Araştırmaları ile pek çok halk şairinin adının duyulmasına ön ayak oldu.

ESERLERİ

ŞİİR:

 • Ulusal Duyuşlar (1936)
 • Yayladan Sesler (1943)
 • Çocuklara Şiirler (1944)
 • Göllerin Musikisi (1949)
 • Fetih Destanı (1955)
 • Geçmiş Günler (1960)
 • Ölümsüz Atamız (1963)

İNCELEME:

 • Merzifon Şairleri (1937)
 • Sivas Folkloru (2 cilt, 1941-43)
 • Âşık Ruhsatî (1945)
 • Sivas Şairleri (1948)
 • Sivas Sultanı Kadı Burhanettin (1964)

OYUN:

 • Oğuz Destanı (1935)
 • Atatürk Köyünde Uçak Günü (1936)

HİKÂYE:

 • Öksüz Yusuf (1958)

ROMAN:

 • Kader (1962).

KAYNAKÇA: Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), hsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013)

Paylaş