HAYATI

Şair ve yazar. 3 Mayıs 1952’de Kayseri’de dünyaya geldi. Bazı yapıtlarını Davut Dağ imzası ile kaleme aldı. Fatma Hanım ile çiftçi Vehbi Koç’un oğlu. Kayseri İmam-Hatip Lisesi’ni (1971) ve Kayseri Sümer Lisesi’ni (1972) bitirdi. AÜ İlahiyat Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1990’da Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora yaptı. 1990’dan beri Erciyes Üni. İlahiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Turan Koç, TYB ve Türk Felsefe Derneği üyesidir.

Turan Koç’un “Öğle” başlıklı ilk şiiri 1975’te Edebiyat dergisinde çıktı. Ürünlerini Edebiyat, Diriliş, Mavera, Hece gibi dergilerde yayımladı. Hece dergisinin kurucuları arasında yer aldı. Şiirlerinin yanı sıra din felsefesi üzerine de birçok yazısı yayımlandı. T. S. Eliot, S. Ungaretti ve M. Derviş’ten şiirler çevirdi. Nuri Pakdil’in öncülüğünde yayımlanan Edebiyat dergisiyle çıkış yapan en önemli isimlerden birisi oldu. Hayat, aşk, ölüm, yalnızlık ve yabancılaşma gibi temaları metafizik bir duyarlık ve modern bir şiir diliyle işledi. Kent insanının acılarını, ilk gençlik tutkularını, gençlik hüzünlerini imgesel bir yoğunluk ve trajik bir duyguyla şiirleştirdi. “Şiirlerin tamamında lirik şiir tarzına uygun olarak konuşan özne ‘ben’ (ya da aslında benin deneyimini anlattığı halde siz ya da sen) dir. Kendini Seyreden Ayna, Ay Çekimleri, Tul, Bakışımlı Yalnızlık, Arkadaşlık Bildirisi gibi bazı şiirlerde tekil bir dinleyici var gibi görünse de şair kendi kendine konuşuyordur. Doğal olarak anlattıkları kelimenin tam anlamıyla şair kişinin mırıldanmalarıdır. Bunların içeriğini incelediğimizde bu içeriğin şairin trajik, bazen acıklı, nadiren ironik deneyimlerinden ibaret olduğunu görürüz. Çoğunlukla ipucu kelime ‘iç’tir. (…) Turan Koç son derece ciddi bir şiir yazar. İroniye seyrek olarak rastlanır.” (Hayriye Ünal).

ÖDÜLLERİ
 • Din Dili ile 1995 TYB İnceleme Ödülü.
ESERLERİ

Şiir:

 • Kan Gibi Vakte Düşen, Ank.: Edebiyat Dergisi, 1980
 • Fetret Zamanları, Ank.: Edebiyat Dergisi, 1983
 • Ara Dönem, İst.: İz, 1992.

Deneme-İnceleme:

 • Ölümsüzlük Düşüncesi, İst.: İz, 1991
 • Din Dili, Kayseri: Rey, [1995]
 • Ceylan Kovalamak, Ank.: Hece, 1998
 • İslam Estetiği, İst.: İsam, 2008.

Derleme:

 • Uluslararası Davud el Kayserî Sempozyumu, Ank.: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 1998

Çeviri:

 • Günümüzde İslâm ve Hristiyanlık (W. M. Watt’dan, 1991)
 • Zihin Felsefesi Açısından Bilinç Ruh ve Ötesi (J. A. Shaffer’den, 1991)
 • İşgal Altında (Nizar Kabbani’den, İ. Demirci ile, 1996)
 • Ortaçağ İslâm Felsefesine Giriş (Ö. Leaman’dan, 1992)
 • İslâmi Hareketler ve Modernlik (W. M. Watt’dan, 1997)
 • Varolmanın Boyutları (William C. Chttick’ten, 1997)
 • Mukaddemat (Davud el-Kayseri’den, H. Şahin ve Sevim ile, 1997)
 • İslâmın Vizyonu (William C. Chttick – Sachica Musata’dan, 2000)
 • Mişkâtu’l Envâr (Gazalî’den, S. Sevim ile, 2000).

KAYNAKÇA: : BF (5 Mayıs 1999); B. Gencer, “ ‘Fetret Zamanları’nın Şairi Vuslat Zamanını Bekliyor”, Yönelişler, S. 51 (Ekim 1990); N. Türinay, Ö. Lekesiz, M. Keramettin, S. Sahra, H. Su, E. Ölüç, “Turan
Koç’la Şiir Üzerine Söyleşi”, Hece, S. 7 (Temmuz 1997).

Paylaş