HAYATI

Araştırmacı-yazar ve tarihçi. 7 Temmuz 1940’ta Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Yatağan köyünde dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Denizli’de tamamlayan Tuncer Baykara, daha sonra başladığı İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde bir süre öğrenim gördü. 1966’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı bölümde 1971’de “XI. Yüzyıla Kadar Türk Tarihinde Şehir” başlıklı tez çalışması ile doktora eğitimini tamamladı. 1967’de Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde çalışmaya başladı. 1973’te Hacettepe Üniversitesi’nde önce asistan, daha sonra da öğretim görevlisi ve doçent olarak görev yaptı. 1987’de ise Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne Türkiye Cumhuriyeti Tarihi profesörü olarak atandı.

Tuncer Baykara’nın makaleleri Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi, Ege Mimarlık ve Türk Yurdu dergileri ile Prof. Dr. Bekir Kütüklüoğlu’na Armağan, Tanzimat’ta Şehir ve Belediye, 150. Yılında Tanzimat ve Vakıf Haftası kitaplarında yer aldı. Tuncer Baykara, çalışmalarını Türklerin tarih boyunca şehir ve yerleşme çalışmaları üzerine yoğunlaştırdı. Yazar, alanında çeşitli kongre ve toplantılara katılmak için Belçika, Japonya, Tayvan, Almanya, Rusya, İsrail, Azerbaycan, Yunanistan, Fransa ve Kazakistan gibi pek çok ülkede bulundu.

ESERLERİ

ARAŞTIRMA ve İNCELEME:

 • Denizli Tarihi II Kısım 1070-1429 (1969)
 • İzmir Şehri ve Tarihi (1974), Türk Devrim Tarihi (1981)
 • Yatağan /  Her Şeyi ile Tarihi Yaşatma Denemesi (1984, Tokyo)
 • Türkiye Selçukluları Devrinde Konya Şehri (1985)
 • Millî Mücadele (1985)
 • Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş I: Türk Devrinde Anadolu’nun İdarî Taksimatı (1988)
 • Zeki Velidî Togan (1989; Rusçası 1998)
 • Anadolu’nun Selçuklular Devrindeki Sosyal ve İktisâdî Tarihi Üzerinde Araştırmalar (1990)
 • Osmanlı Taşra Teşkilâtında XVIII. Yüzyılda Görev ve Görevliler  – Anadolu (1990)
 • Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri (1991)
 • Aydınoğlu Gazi Umur Bey (1991)
 • Hınıs ve Malazgirt Sancakları Yer Adları (1991)
 • Osmanlılarda Medeniyet Kavramı ve On Dokuzuncu Yüzyıla Ait Araştırmalar (1992)
 • Tarih Araştırma ve Yazma Metodu (1995)
 • I.Gıyaseddin Keyhüsrev (1997)
 • Türk Kültürü Araştırmaları (1997)
 • Türk Adının Anlamı (1998, Rusçası 1999)
 • Türkiye’nin Selçuklular Devrindeki Sosyal ve İktisadi Tarihi (2000)
 • Türk Kültürü Üzerine Makaleler – Türk Kültürüne Bakışlar (2000)
 • Türk Kültür Tarihine Bakışlar (2001)
 • Türk Kültürü (2003)
 • Kız Kulesi Efsaneden Tarihi Gerçeğe (2004)
 • Ben Kendim Tarihçilik Yolunda Kırk Yıl (2004)
 • Atatürk ve XX. Yüzyıl Türk Tarihi Araştırmaları (2005).

KAYNAKÇA:  İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 4, 2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013)

Paylaş