HAYATI

12 Haziran 1871’de İzmir’de dünyaya geldi. 6 Ekim 1932’de İzmir’de hayatını kaybetti. Rabia Hanım ile Osmanlı Bankası memurlarından şair Tokadizade Mehmet Nuri Bey’in oğludur. İzmir Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra eğitimine özel öğrenim ile devam etti. Daha sonra İzmir Mektubi Kalemi’nde müsevvid ve Ticaret Mahkemesi’nde zabıt katibi olarak çalıştı. 1899 yılında II. Abdülhamid yönetimi aleyhine gizli örgüt faaliyetlerine katıldığı gerekçesi ile, aralarında Tevfik Nevzat ve Abdülhalim Memduh’un da bulunduğu dört arkadaşıyla birlikte Bitlis’e sürgün olarak gönderildi. Bir süre sonra bağışlandı ve İttihat ve Terakki Partisi’nin çalışmaları içinde yer aldı. II. Meşrutiyet döneminin ilk seçimlerinde Manisa’dan milletvekili seçilerek Meclis-i Mebusan’a katıldı. Meclis fesh edildikten sonra ticaretle uğraştıysa da başladığı her işten zarar etti. Mütareke yıllarında İzmir Kız Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. Cumhuriyet’in ilanından sonra İzmir Belediye Meclisi üyeliğine seçildi. 1931 yılında kurulan İzmir Edebiyat Cemiyeti’nin başkanlığına getirildi.

Tokadizade Şekip, hem aruz hem de hece ölçüsü ile kaleme aldığı şiirlerinde mistik ve felsefi konuları, özellikle de tasavvufi konuları işledi. Geleneğe bağlı edebiyat çevrelerinin bir şair olarak adından söz ettirdi. İzmir’de kısa ömürlü Şule-i Edep ve Zülal dergilerini çıkaran şair, şiirlerini ve yazılarını kendi çıkardığı dergiler dışında daha çok Muallim, Gencine-i Edep, İttihat, Çağlayan, Ahenk, Hizmet, Mahfil, İçtihat, Servet-i Fünun gibi dergi gazetelerde yayımlandı. Tokadizade Şekip’in kitaplaşmamış pek çok eseri ve “Al Birini Vur Ötekine” adlı bir oyunu bulunmaktadır.

Oğlunun ölümüne duyduğu büyük üzüntü neticesinde girdiği bunalımla 1932’de tabanca ile intihar eden Tokadizade Şekip, Soğukkaya Mezarlığı’nda oğlu ile birlikte gömülüdür.

ESERLERİ
ŞİİR: Neşide-i Vicdan (Vicdanın Şiiri, 1909’da), Reşahat (Damlalar, 1923’te), Huzur-i Hilkatte (1925’te), Derviş Sözleri  OYUN: Al Birini Vur Ötekine

Paylaş