HAYATI

Şair. 1897 yılında Halep, Rakka’da dünyaya geldi. 1975’te İstanbul’da yaşama veda etti. Tam adı Tevfik Abdurrahman Tanyolaç’tır. Bazı yapıtlarını Tevfik A. Tanyolaç imzası ile kaleme aldı. Rakka Valisi merhum Abdurrahman Bey’in oğludur. Çocukluk devresi Arabistan’da geçen Tanyolaç, İkinci Meşrutiyet ilan edildikten sonra İstanbul’a geldi. Aslen Kırklareli nüfusuna kayıtlı olup akıncı bir sülaleden gelmektedir.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında babasının işi nedeni ile Şebinkarahisar’da bulunan Tevfik Tanyolaç, önce Kırklareli İdadisi’nde, daha sonra da Bahriye Mektebi’nde öğrenim gördü. I. Dünya Savaşı sırasında geçirdiği bir kaza nedeni ile harp malulu olarak emekliye ayrıldı. Bir süre ticaretle uğraştıysa da karakteri ticarete uygun olmadığından yaşamını lise öğretmenliği yaparak sürdürdü. Sonraki yıllarda İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan Tanyolaç, uzun yıllar diş hekimi olarak çalıştı. Emekli olduktan sonra kendini hayır işlerine veren Tevfik Tanyolaç, Harp Mamulleri Gazileri derneği üyesiydi.

Kırklareli’de yayımlanan Yeşil Işık adlı bir gazete çıkaran Tevfik Tanyolaç, bu gazetenin sürekli yazarlığını yaptı. Edebiyat tarafı oldukça güçlü olan şair, ulusal duyguların ve kahramanlık gibi temaların ağır bastığı pek çok şiir kaleme aldı. Yapıtlarından “Kaç Kişi Kaldık” adlı araştırma kitabını harp mamullerinin sorunlarına dikkat çekmek için yazdı. Tanyolaç’ın biyoloji ve tıp alanında da yayımlanmamış pek çok yapıtı bulunmaktadır. Tanyolaç, tüm bu eserlerinin yanı sıra sağlık bilgisi ve hekimlik konularında da ders kitapları kaleme aldı.

ESERLERİ

ŞİİR:

 • Yüce ve Çiçekleri (küçüklere şiirler, 1937’de)
 • Dalgalarla Engine (?)
 • Gönül Bahçelerinden (1953’de)
 • Atamızı Anarken (1953’de)
 • Hürriyetleri İçin Döğüşen Milletlere Bir Türk Malul Gazisinin Andacıdır (1956’da)
 • 27 Mayıs İnkılabı (1960’da)
 • Kıbrıs’ta Kanlı Bayram (1964’de)

ARAŞTIRMA – İNCELEME:

 • Kaç Kişi Kaldık (1960’da)
 • Gerçek Bir Kahraman (1964’de)

PİYES (manzum):

 • Kelkit’in Doğuşu (1945’de)
 • ÖYKÜ (manzum): Rüzgâr ve Delioğlan (1963’de)

KAYNAKÇA: TDE Ansiklopedisi (c. VIII, 1998), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) – Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) – Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009) –  Ünlü Edebiyatçılar (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, Dördüncü cilt,  2013) – Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013’de)

Paylaş