HAYATI

1912 yılında Tarsus, Adana’da dünyaya geldi. 26 Ocak 2912 günü İstanbul’da hayatını kaybetti. Tam adı Ömer Taha Toros’tur. Taha Ay imzasını da kullandı. Tarsus müftüsü Küçükzade Hilmi Efendi’nin oğludur. 1930 yılında Adana Lisesi’ni bitirdikten sonra 1933’te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul Rum Lisesi’nde bir süre Türkçe ve edebiyat öğretmenliği, Beyoğlu maliye tahsil müfettişliği, Adana Sanayi ve Ticaret Odası katipliği, Ticaret Bakanlığı’nda müfettiş ve baş müfettiş olarak görev yaptıktan sonra 1975 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Memuriyet yıllarında Halkevleri ve Türk Dil Kurumu’nda görev aldı.

Taha Toros, şiir ve yazılarını 1928 yılından itibaren Maarif Mecmuası (Çukurova’da Memleket), Millet, Yedigün, Hayat, Hayat Tarih, Tarih ve Toplum, Antica dergileri ile Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yayımladı. Edebiyat, sanat, tarih, folklor ve biyografi alanlarında yapmış olduğu araştırma, inceleme, derleme ve arşiv çalışmaları ile adından söz ettirdi. Ressam Nazife Güleryüz, F. Zonaro, Albert Mille, Rubolowski ve Fikret Mualla hakkında tanıtma amaçlı broşürler hazırladı.

ESERLERİ

ŞİİR: Toros Demetleri (1929), İki Ses Geliyor (İlhami F. ile, 1931), Seyhan Efsanesi (manzum masal, 1934).

ANTOLOJİ: Türk Kadın Şairleri (1934).

OYUN: Kaçkaç (1946).

ANI: Mazi Cenneti I (1992), Ali Münif Bey’in Anıları (1996), Ben Spor Yazarı İken (2001).

BİYOGRAFİ: Dadaloğlu (hayatı, sanatı, şiirleri, 1939), Türk Hatipleri (1949), Fikret Mualla (1986), İlk Kadın Ressamlarımız (Türkçe-İngilizce, 1988), Türk Edebiyatından Altı Renkli Portre (1998), O Güzel İnsanlar (2000).

ARAŞTIRMA-İNCELEME: 5 Kanûn-ı Sâni (Çukurova’nın Kurtuluşu, 1933; yeni bas. Kurtuluş Savaşı’nda Çukurova adıyla, 2001), Tahtacı Oymakları (1938), Köy İktisadiyatı (1938), Cumhuriyet’in 15. Yılında Seyhan (1938), Atatürk’ün Adana Seyahatleri (1939, 1981), Şair Ziya Paşa’nın Adana Valiliği (1940), Adana Rehberi (1941), Millî Korunma (1956), Geçmişte Türkiye-Polonya İlişkileri (Türkçe-İngilizce, 1983), Salih Münir Paşa’nın Notlarından Din ve Ahlâk Kuralları (1986), İsmet Paşa’ya Dair Bazı Bilgiler ve Belgeler (1992), Kahvenin Öyküsü (1998), Nazım Hikmet (2005).

Paylaş