HAYATI

Şair. 1925 yılında Erzurum’a bağlı Sarıkamış ilçesinde dünyaya geldi. Şefika Hanım ile orman fen memuru Hami Şehidoğlu’nun oğlu. Erzurum Lisesi’nden mezun olduktan sonra AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi (1949). AÜ Hukuk Fakültesi’nde fark sınavlarını vererek sertifika aldı. Bir süre kaymakam olarak çalıştı. Erzurum’da serbest avukatlık yaptı; bu arada politikaya atıldı. İçişleri Bakanlığı hukuk müşavirliği görevinden emekliye ayrıldı. Evli ve dört çocuk babası.

Şiir kitaplarının yanı sıra özellikle Milli Mücadele’de Anadolu halkının direnişi ile ilgili incelemeleri ve Erzurum folkloru üzerine yaptığı araştırmaları bulunmaktadır. Kaymakam olarak Anadolu’nun çeşitli yerlerinde görev yaptığı yıllarda edindiği izlenimleri de kitap haline getirdi.

ESERLERİ

Şiir:

 • Yarıda Kalan Rü’ya, Ank.: Caba, 1968
 • Ve Sakarya’da Öldük, Ank., 1973
 • Avuçlarımda Ne Var, Ank.: Kırali Ofset, 1976

Anı-İnceleme:

 • Birinci Cihan Savaşı’nda İspir Müdafaası, Erzurum: Doğan Mtb., 1957
 • Erzurum Manileri, İst.: Tortum Kalkındırma Derneği, 1965
 • Erzurum’dan Çizgiler, İst.: Tortum Kalkındırma Derneği, 1966
 • Milli Mücadele’de Adapazarı-Bolu-Düzce-Hendek Yöresi Ayaklanmaları, Ank.: Bilgi B., 1973
 • Bir İdarecinin Anadolu İzlenimleri, Ank.: Olgun Kardeşler Mtb., 1973
 • Hatıralar, (Y. H. Akdağ ile) Ank.: Basım ve Cilt Evi, 1973
 • Eylül 1920 Bakü Kurultayı ve Milli Mücadeleye Sağdan Soldan El Koyma Çabaları, Ank., 1975
 • Milli Mücadele’nin Maddi Dayanakları I, Ank.: Ofset B., 1975
 • Milli Mücadele’de Zile Ayaklanması, Ank.: Kırali Ofset, 1983
 • Kurtuluş Savaşı’nda Savaş Sanayii, 1992
 • Kurtuluş Savaşında Bir Vatandaşımızın Uçak Bağışı, 1992
 • Elhac Hurşit Efendi, Ank.: Türk Tarih Kurumu B., 1995
 • Kadı Hasbi Efendi, Ank.: Türk Tarih Kurumu B., 1995

Çeviri:

 • Hürriyet’e Dair (A. Einstein), Bursa: Millet Mtb., 1965

ESER ÖRNEKLERİ

İzmir’e Doğru

Atlılar
Beyaz atlılar, siyah atlılar
Bir kemik bir deriyle kalmıştılar

Öylece olmasaydı 30 Ağustos’tan sonra
İzmir’e nasıl girerdi aynı gün piyadeyle?

Demek ki koşmuşlar Mehmetlerim at gibi
Bir daha, bir daha anlıyorduk büyük milleti

Yedi yetmişle bin yetmemişleri
Kırık kanat seslerinde bir ince teli
Ör… Ör… Ör de bacım

Yürüyor vatanın Mustafa Kemal’leri

KAYNAKÇA: Çankaya, V, 3142-3144; M. Uyguner, “Şehidoğlu, Süreyya Hami”, TDEA, VIII, 116.

Paylaş