Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/turkede/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5079
Sun’i Kimdir? Hayatı ve Eserleri | Türk Edebiyatçılar İnternet Ansiklopedisi
HAYATI

XVII. yüzyıl şairlerinden. Hayatı hakkında bilgimiz yok. Hece ölçüsü ile yazdığı “Tekerleme” adlı yapıtında devrine kadar olan şairleri anlatmaktadır. Bu şairler arasında devrin önemli divan şairleri de yer alır. Pek çok şairi bu şairname ile tanımamız rağmen Sun’i’nin şiirlerine sahip değiliz. Sun’i’n’in “Tekermele” adlı şairnamesinin dışında başka hangi eserlere sahip olduğunu da bilmiyoruz.

ESERLERİ
  • Tekerleme (şairname)
ESER ÖRNEKLERİ
TEKERLEME’DEN

I

Medhini idelüm şair olanın
Tekmil idi sözde evvela Ahi
Bu tarikat içre mahir olanın
Bir de Kırım’da Koca Sipahi

Rumi’de ibaret bi-hisab idi
Katib hakikatde pür cevab idi
Pervizoğlu sözde bir kitab idi
Var idi Coşkun’da sırr-ı İlahi

Tabağoğlu hoş söylerdi kelamı
Memioğlu idi aşkın gulamı
Hüseyin’e irmiş Hakk’ın ilhamı
Gözler idi Kayıkçı hizmet-i şahı

Demiroğlu’nun hoş idi avazı
Koroğlu perdesiz çalardı sazı
Sevdayi’nin sözi değil mecazi
Ebyat u eş’arında mahir idi Nigahi

II

Hancı Esir ibaretde ziyade
Aşık Halil kalmış yayın küşade
Çarkçı Halil de kadir icade
Talibi nevreste kaddi sürahi

Gevheri de kelamında hoş mahir
Remzi’nin icadı okunur vafir
Tüfenkçi Ahmed kaldı Girit’de ahir
Kul Ahmed’in buldı ömri tebahi

III

Dağlı Mustafa’nın sözi halınca
Aşık Mustafa da yollu yolunca
Yazıcı Mustafa irfan dilince
Kamil idi hem anların eşbahı

IV

Geda Musli Geda Ahmed Uşaki
Geda Mahmud Geda Aşık Firaki
Serseri gezerdi ol Derviş Baki
Beğendim İğneci Abdullah’ı

V

Bilürsiz balıkçı ol Bengli Ali
Kaldı Mağrib illerinde Hayali
Laz Hasan Urgancı Kami Kemali
Kör Ömer’dir sazedenin eslahı

Cünuni Meftuni Fedayi Yamak
Saka Hasan Nidayi hem Kara Batak
Böyle şerh olundı defter-i uşşak
Sun’i cümlesinin bir tahtgahı

KAYNAKÇA: Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şakaik-ı Nu’maniye ve Zeyilleri, Şeyhî Mehmed Efendi, Vakayiü’l-fudalâ, I. İstanbul: Çağrı Yay. C. 3. 413, Tuman, Nail (2001). Tuhfe-i Nâilî: Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. I-II C. Ankara: Bizim Büro Yay. 567.

Paylaş