HAYATI

XIX. yüzyıl divan şairlerinden. Tanzimat dönemi sonrası şairlerinden biri olan ve 1858’de Divan’ı basılmış bulunan Şeyh Mevlevi, özel bir sanat görüşü taşımaksızın eski divan tarzını ve ruhunu devam ettiren şairlerden biridir. Nazım dili düzgün ve kudretli olmakla birlikte neo-klasiklerin ritmine ve mükemmeliyetine malik değildir. Şeyh Mevlevi onlar gibi sadece Fehim ve Na’ili yolunu tutmamış, özel Divan şiirinin devamını temsil etmiş, yaşadığı dönemde tekamüle de uyarak son derece doğan ve samimi bir ifade ile, daha çok İzzet Molla evsafını yaşatmıştır.

Şeyh Mevlevi’nin şiirleri arasında naat ve Kerbela mersiyesi cinsinden dini manzumeler mühim bir yer tutmaktadır. Gazellerinin sonunda çok kere, İzzet Molla gibi, Mevlana’yı anmaktadır. Çoğu nazire cinsinden olan ve kısmen de yeni hayat tekamülünden izler taşıyan şiirlerinde önemli bir hususiyet yoktur. Döneminin orta derece şairlerinden biri olan kabul edilir.

ESERLERİ
  • Divan (1858’de basıldı)

KAYNAKÇA: Ergun, Sadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. 1. yyy.

 

Paylaş