HAYATI

Gazeteci ve romancı. 1872 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1931 yılının Şubat ayında İstanbul’da yaşama veda etti. li Bey ile Müslüman olmuş Avusturyalı bir ailenin kızı olan Naile Hanım’ın kızı. Ağabeyi Jön Türk önderlerinden Ahmet Rıza Bey’den ve özel hocalardan ders aldı. 1898’de ağabeyinin yanına Paris’e gitti; bir süre Sorbonne Üniversitesi’ne devam etti. Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ilk kadın üyesi oldu, ağabeyinin çıkardığı Mechveret Supplement Français ve Şûra-yı Ümmet’te yazdı ve çalıştı. İkinci Meşrutiyet’in ilanından (1908) sonra İstanbul’a döndü; dönemin önde gelen kadın şair ve yazarlarından Fatma Âliye, Emine Semiye, Mihrinisa, Nigâr ve Nasip hanımlarla dostluk kurdu. Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer aldı; beş yıl kadar genel sekreterliğini yürüttü. Boğaziçi’ni hüzünlü bir duygusallıkla ele alan şiirleri ve iki romanı vardır. İlk kadın romancı olarak bilinen Fatma Âliye Hanım’ın Muhaderat (1892) adlı romanından birkaç ay önce yazdığı Uhuvvet adlı romanı ancak 1999’da basılabildi.

ESERLERİ

Roman:

  • Uhuvvet “Kardeşlik”, (sadeleştiren: N. F. Alsan) Ank.: Kültür Bakanlığı, 1999.

KAYNAKÇA: Mehmet Zeki / Türkiye Teracimi Ahval Ansiklopedisi (c. II, 1929), Taha Toros / “İlk Kadın Gazeteci: Selma Rıza” (Skylife, Şubat 1994), Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlı Ansiklopedisi (c. II, 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

Paylaş