HAYATI

Eğitimci ve yazar. Türkiye’de beden eğitiminin öncüsü ve kurucusu olan Selim Sırrı Tarcan, 1874’te Mora / Yenişehir’de dünyaya geldi. 1956’da İstanbul’da vefat etti ve burada toprağa verildi. Ortaöğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Harp Okulu’nda yükseköğrenim gördü. Mezun olduktan sonra bir süre subay olarak görev yaptı. 1908’de İsveç’e gitti ve burada beden eğitimini üzerine eğitimler aldı. 1910’da yurda dönen Tarcan, öğretmenlik yaptı ve Milli Eğitim Bakanlığı Beden Eğitimi Başmüfettişi olarak görev yaptı. 1935’te İstanbul vekili olarak TBMM’de bulundu. Çalışmalarını spor konusunda yoğunlaştıran Selim Sırrı Tarcan spor konusunda pek çok eser meydana getirdi.

Selim Sırrı Tarcan’ın bir başka özelliği de Cumhuriyet’in ilanından sonra, Türkiye’de, türlü konular üzerine, en çok konferans veren isim olmasıdır. 1908 Meşrutiyeti’nde siyasi konuşmaları ile tanımaya başlayan yazar, Cumhuriyet’ten sonra umumi konular üzerine yapmış olduğu konuşmaları ile büyük ilgi topladı. Bir kısmı eski, bir kısmı yeni harflerle basılmış olan eserlerinin çoğu, sağlık, sıhhat ve beden terbiyesi üzerine küçük broşürlerdir. Radyoda yaptığı konuşmalar Radyo Konferansları adı altında üç cilt olarak yayımlandı. Bu eseri Türk edebiyatının orijinal ve değerli mahsullerinden biri olarak kabul edebiliriz.

ESERLERİ

Eski Harflerle:

 • Talim-i Lisan-ı Fransevi (Fransız Dil Eğitimi, 1898)
 • Beden Terbiyesi (3 Cilt)
 • İlk Mekteplerde Beden Terbiyesi
 • Orta Mekteplerde Beden Terbiyesi vb.

Yeni Harflerle: 

 • Beden Terbiyesi: Oyun Jimnastik, Spor (1932)
 • Köy Mekteplerinde Beden Terbiyesi (1933)
 • Spor Pedagojisi (1943)
 • Çelimsiz ve Anormal Çocuklar (1944)
 • Talim ve Terbiye İnkılâbı
 • Radyo Konuşmaları
 • Garpta Hayat
 • Beden Terbiyesi
 • Beden Terbiye Tarihi.

KAYNAKÇA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. II, 1968), Peyami Safa / Objektif: 6-Yazarlar Sanatçılar Meşhurları (1976), Baki Asiltürk / Osmanlı Seyyahlarının Gözüyle Avrupa (2000), Serap İncegümüş / Gezi Edebiyatımıza Önemli Bir Katkı (Cumhuriyet Kitap, 26.4.2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009), Yusuf Karayusufoğlu (2 Kasım 2008). “GAÜ 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi’nde temsil edildi”. Star. Erişim tarihi: 31 Temmuz 2014, Aydın, Hakan (2009). “İdman (1913-1914): İlk Kapsamlı Spor Dergisi Üzerine Bir İnceleme”. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27. sayı. s. 156.

Paylaş