HAYATI

Şair ve yazar. 25 Aralık 1905’te Çanakkale’ye bağlı Eceabat ilçesinde dünyaya geldi. 24 Mayıs 1973’te İstanbul’da yaşama veda etti. Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Emin Batu ile Adviye Hanım’ın oğludur.

Ortaöğrenimini 1921’de Gelibolu Lisesi’nde tamamlayan Selahattin Batu, 1925’te İstanbul Yüksek Veteriner Okulu’ndan mezun oldu. Almanya’da doktorasını tamamladıktan sonra AÜ Veteriner Fakültesi’ne öğretim üyesi olarak girdi (1931); zooteknik profesörlüğünden emekliye ayrıldı (1969). 1939’da Çanakkale milletvekili seçildi. Ankara’da S. K. Yetkin ile birlikte haftalık Sanat ve Edebiyat Gazetesi’ni (1948, 50 sayı) çıkardı. Ulus gazetesinde yazdı. Pek çok mesleki kitabı vardır.

Selahattin Batu, şiir ve denemelerini Hisar, Varlık, Türk Dili, İstanbul, Tercüme ve Çağrı dergilerinde yayımladı. Şiirlerinde yalın bir dil kullanarak doğa ve insan sevgisini işledi. Daha sonra denemeler, renkli bir örgüyle gezi notlarının yanı sıra, konularını genellikle Türk ve Yunan efsanelerinden alan manzum oyunlar kaleme aldı. Güzel Helena adlı beş perdelik manzum oyunu, B. von Heiseler tarafından 1959’da Almancaya çevrildi (Helena bleibt in Troja) ve aynı yıl Bregenz Festivalleri’nin açılışında Viyana Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Necatigil onun “eski Yunan tragedya dünyası doğrultusunda eser veren ilk Türk şairi” olduğunu belittir. Alman edebiyatından çeviriler yaptı.

Selahattin Batu’nun yapıtlarında klasik sanat kültürü ile yoğrulmuş, hümanist ilkelere bağlı bir sanat anlayışının egemen olduğu görülür. Değişik etkilere açık şiirinin belli bir düzeyi aştığı söylenemez. Deneme ve gezi türlerinde kaleme aldığı yazılarında ise mensur şiir tutumu ağır basar.

ÖDÜL
 • Helena bleibt in Troja ile 1959 Bregenz Uluslararası Tiyatro Eserleri Yarışması (ikincilik).
ESERLERİ

Şiir:

 • Bursa’da Yeşiller, Ank.: Güney Mtb., 1949
 • Rüzgârlı Su, Ank.: Dost, 1962

Deneme:

 • İnsan ve Sanat, 1945

Gezi:

 • Romancero, İst.: Varlık, 1953
 • İsviçre Günleri, Ank.: Hisar, 1966
 • Avusturya ve Venedik Günleri, İst.: Varlık, 1970
 • İspanya Büyüsü, İst.: Varlık, 1972

Oyun:

 • Iphigenia Tauris’te, Ank., 1942
 • Kerem ile Aslı, 1943
 • Kerem (Adnan Saygun’un operası için libretto), İst.: MEB, 1953
 • Güzel Helena, Ank.: Maarif Vekâleti, 1959
 • Oğuzata, Ank.: MEB, 1961

Çeviri:

 • Maria Magdalen (Habbel), 1948
 • Seçme Şiirler (Goethe), 1949
 • Musiki ve İnsan Ruhu (A. von Grolman), [1949?]
 • Marie Grubbe (Jacobsen), 1949
 • Seçme Masallar (H. C. Andersen), 1953-54
 • Philoket (B. von Heiseler), 1958

KAYNAKÇA: Necatigil, İsimler, 74-75; Nebioğlu, 125; Özkırımlı, TEA, I, 199; “Batu, Selahattin”, TDEA, I, 354-355; Kurdakul, Sözlük, 118; Karaalioğlu, 95-96; Acaroğlu, 60-61

Paylaş