1880 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1954 yılında İstanbul’da hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Giessen Üniversitesinde uzmanlık eğitimi gördü. Yurda döndükten sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Profesörlüğe yükseldi. Onbeş yıl Morg Müdürlüğü görevinde bulundu.

Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinde Türk Dili okutmanı olarak dersler verdi. Türk Dil Kurumu çalışmalarına katıldı. Atatürk tarafından kendisine Dilemre soyadı verildi. Erzurum ve Rize milletvekili olarak mecliste bulundu.

ESERLERİ

Hususi Marazi Teşrih (1928), Uykusuzluk ve Tedavisi (1928), Hint-Avrupa Ekleri ve Türkçe (1935), Güneş Dil Kuramı (1936), Türk-Kelt Sorunu (1936), Dil Coğrafyası (1937), Genel Dil Bilgisi (2 cilt, 1939, 1942), Hekimlik Dili Terimleri (1945), Dil Devrimi İçin (1949), Dil Devrimi ve Zorlama Üzerine (1952).

Paylaş