HAYATI

1 Mart 1946 günü Kırıkkale’de dünyaya geldi. Aşık tarzında kaleme aldığı şiirlerinde Kemaloğlu mahlasını, bazı düzyazılarında ise Sadık Kemaloğlu ile Sadık Tural Kemaloğlu imzalarını kullandı. Kırıkkale Lisesi’ni ve Samsun İlköğretmen Okulu’nu bitirdi. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Yeni Türk Edebiyatı alanındaki doktora eğitimini 1972’de Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi’nde Türkçe ve kompozisyon dersleri vermeye başladı. Uzun yıllar görev yaptığı bu okulda doçentliğe ve ardından profesörlüğe yükseldi. 1989 yılında Gazi Üniversitesi’ne geçerek Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi ve Felsefe bölümlerinin kurucu başkanlığını ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanlığını yaptı. 1984’te Devlet Planlama Teşkilatı Kültür Planlamacısı ve Kültür Bakanlığı yayın komisyonlarında üye ve başkan olarak görev aldı. 1988’de Almanya’ya gitti. Burada “Türk Çocuklarında Kimlik ve Eğitim Meseleleri Projesi”nin başkanlığını üstlendi. 1989’da yurda döndükten sonra Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi bilim kurulu üyeliğine atandı ve 1992-2000 yılları arasında bu kurulun başkanlığını yaptı. 1996’da UNESCO Milli Komisyonu yönetim kurulu üyeliğine ve kültür komitesi başkanlığına seçilen Sadık Kemal Tural, 2000 yılında Yüksek Kurum Başkanı oldu.

Yazı ve şiirleri Arış, Töre, Türk Kültürü, Türk Yurdu, Türk Kültürü Araştırmaları, Millî Kültür, Millî Eğitim ve Kültür, Millî Folklor, Ayyıldız, Dergâh, Divan, Yeni Divan, Erdem, Yeni Sözcü, Konevî, Yeni Hamle Dergisi, Yeni Türkiye, Bizim Ocak, Türk Dili, Defne dergilerinde yer alan Sadık Kemal Tural, İLESAM, Türk Kültürü Araştırma Derneği ve Hac-ı Bektaş-ı Veli Araştırma Merkezi üyesidir.

Sadık Kemal Tural, Zamanın Elinden Tutmak ile 1982 TMKV Ödülünün, 1995 Kırgızistan Devlet Ödülünün, Türk Ocakları Genel Merkezinden 1996 Prof. Dr. Osman Turan Türklük Araştırmaları Armağanının, Kazakistan Bilimler Akademisinden 1996 Akademiker Kültür Profesörü Ödülünün sahibi oldu.

ESERLERİ

İNCELEME:

 • Zamanın Elinden Tutmak (1982)
 • Sorulara Cevaplarla Kültür-Edebiyat-Dil (1991)
 • Kültürel Kimlik Üzerine Denemeler (1988; 2.bas. Kültürel Kimlik Üzerine Düşünceler adıyla, 1992)
 •  Şahsiyetler ve Eserler (1992)
 • Edebiyat Bilimine Katkılar I (1993)
 • Kültür Edebiyat Dil (1993)

KILAVUZ KİTAP:

 •  Türk Dünyası Edebiyatı Tarihi (1996)
 • Tarihten Destana Akan Duyarlılık (1998)
 • Bilgelerin Yolunda Türk Kültüründen Görüntüler Dizisi (1999)
 • İlmek’e Yansıyan Şiir: Halı Kilim (1999)
 • Kazak Türklüğünü Aydınlatanlara Nisanbayevin Bakışı (1999)
 • Ermeni Meselesine Dair (2001)

ORTAK KİTAPLAR:

 • Hikâyeciliğimizin 100. Yılında 100 Örnek (Zeynep Kerman, M. Kayahan Özgül, 1987)
 • Ölümünün Yirmi Beşinci Yılında Yahya Kemal Beyatlı (Şükrü Elçin, Muhtar Tevkoğlu ile, 1993)
 • Şükrü Elçin’e Armağan (Haz. Sadık Tural, 1993)
 • Nevruz, Türk Kültüründe Nevruz (Uluslar Arası Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri, 1995)
 • Türk Dünyasında Renkler ve Nevruz (Elmas Kılıç’la, 1996)
 • Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2000-2001, c. 1, 2)
 • Türk Dünyası Edebiyat Terimleri ve Kavramları Ansiklopedik Sözlüğü (2001, c.1)
 • Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Ansiklopedisi (2001, c.1)
 • Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Tarihi (2001, c.1)
 • Türk Dünyası Fikir ve Edebiyat Metinleri Antolojisi (2001, c.1)

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009), Arslan Tekin / Edebiyatımızda İsimler ve Terimler (2.bas. 1999)

Paylaş